Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

Pytanie:

"Zastawnik (przy zastawie rejestrowym) może przejąć przedmiot zastawu na własność (z innymi tego konsekwencjami wymienionymi w ustawie). Czy taka czynność objęta jest podatkiem od czynności cywilno-prawnych?"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.), zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Stosownie do treści tego przepisu podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przepisie tym ustawodawca wskazał jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych m.in. umowę sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Oznacza to, że zaspokojenie zastawnika poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czynności tej nie można bowiem uznać za czynność określoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a zwłaszcza za sprzedaż lub za zamianę udziału.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika