Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

Pytanie:

Zastawnik (przy zastawie rejestrowym) może przejąć przedmiot zastawu na własność (z innymi tego konsekwencjami wymienionymi w ustawie). Czy taka czynność objęta jest podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.), zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Stosownie do treści tego przepisu podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przepisie tym ustawodawca wskazał jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych m.in. umowę sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Oznacza to, że zaspokojenie zastawnika poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czynności tej nie można bowiem uznać za czynność określoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a zwłaszcza za sprzedaż lub za zamianę udziału.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Zastaw (...)

 • Nowoczesne sposoby windykacji

  Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych - najczęściej stosowanych i uregulowanych (...)

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. (...)

 • Przedmiot zastawu rejestrowego

  W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest (...)

 • Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

NA SKÓTY