Przepływ pieniędzy pomiedzy kontami małżonków

Pytanie:

Jako pełnomocnik rachunku żony w WBK, na którym znajdowały się pieniądze ze sprzedaży działki, która była majątkiem odrębnym żony, dokonałem przelewu pieniędzy z konta żony na moje konto w PKO BP i zakupiłem za nie obligacje Skarbu Państwa na moje nazwisko. Po pięciu miesiącach obligacje sprzedałem przed terminem wykupu, a uzyskaną sumę przelałem na moje konto w PKO BP, a następnie z tego konta na konto żony w WBK. Z żoną mamy wspólnotę majątkową; jedynie działka, która została sprzedana, była majątkiem odrębnym żony. Czy możliwe jest, że Urząd Skarbowy może się do nas w jakiś sposób przyczepić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku majątków osobistych małżonków i majątku wspólnego, przepływy środków pieniężnych pomiędzy majątkiem osobistym jednego z małżonków a majątkiem wspólnym małżonków mogą być traktowane jako pożyczka lub darowizna, które mogą powodować określone konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (pożyczka) lub podatku od spadków i darowizn (darowizna). Przy czym w przypadku okresowego użycia środków z majątku osobistego, a następnie ich zwrotu będzie to pożyczka, a nie darowizna. W praktyce jednak rzadko się zdarza, aby organy podatkowe wyjaśniały takie przepływy, a w związku z tym nakazały ich opodatkowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Lidia W.

21.11.2015 9:42:40

Re: Przepływ pieniędzy pomiedzy kontami małżonków

Witam.Mam dylemat.Otrzymalam spora kwotę pieniędzy jako darowiznę od mojej mamy na moje konto bankowe.Przelalam cześć tych pieniędzy na konto wspólne a część na konto męża gdzie jestem pełnomocnikiem.My wspólnote małżeńska.Czy muszę zgłosić to do urzędu skarbowego? DZIĘKUJĘ.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: