Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Pytanie:

Czy można udziały w sp. z o.o. przekazać osobie z najbliższej rodziny (bratu, ojcu) jako darowiznę? Czy przekazanie udziałów jako darowizny niesie takie same skutki prawne jak sprzedaż tych udziałów tej osobie? Jakie są wtedy koszty notarialne? Jakie podatki trzeba zapłacić i w jakiej wysokości? Czy w Waszym serwisie jest gdzieś wzór takiej umowy darowizny udziałów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z punktu widzenia prawa dopuszczalne jest zarówno zbycie jak również darowizna udziałów. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dla umowy darowizny przewidziana jest jednak umowa w formie aktu notarialnego.

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej.

Koszty notarialne zarówno przy darowiźnie jak również przy umowie sprzedaży udziałów wynoszą tyle samo. Odnośnie tychże kosztów, to określa je zamieszczona taksa notarialna.

Inaczej wygladają natomiast kwestie podatkowe. Przy umowie sprzedaży zastosowanie ma podatek od czynności cywilnoprawnej jaką jest umowa sprzedaży. Przy darowiźnie zastosowanie ma podatek od spadlków i darowizn.

Wysokość należnego podatku należy obliczyć na podstawie stawek podatkowych, przystawiając je do podstawy opodatkowania. Stawki te przy umowie sprzedaży są zróżnicowane i zależą od przedmiotu umowy sprzedaży. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, stawka wynosi 2% podstawy opodatkowania. Gdy przedmiotem sprzedaży są inne prawa majątkowe – stawka opodatkowania wynosi 1%.

Odnosnie opodatkowania darowizny prosimy o zapoznanie się z podanym wskaźnikiem.

Przedstawiamy również wzory umów, o które Państwo prosiliście.

Wzór umowy darowizny

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Piotr Hajduk

30.8.2012 12:15:40

Re: Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Nie potrzebuję interpretacji tylko wzoru Umowy darowizny udziałów w spółce z o.o.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY