Kupno nieruchomości od Lasów Państwowych

Pytanie:

"Za kilka dni przystępuję do przetargu ograniczonego na zakup nieruchomości od Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o Lasach Państwowych spełniam wszystkie wymogi, aby ową nieruchomość zakupić na preferencyjnych warunkach. W moim przypadku cena sprzedaży nieruchomości podlega obniżeniu o 95%. Przy założeniu, że ten przetarg wygram. Chciałem się dowiedzieć w jaki sposób zostanie naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych i przez kogo, tj.: - od kwoty ceny wywoławczej, która jest ceną wynikającą z opinii rzeczoznawcy, - od kwoty ceny przeze mnie zaoferowanej (mojej oferty), - czy od kwoty jaka pozostanie do zapłaty jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych po odjęciu bonifikaty?"

Odpowiedź prawnika: Kupno nieruchomości od Lasów Państwowych

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Ponieważ sprzedaż nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego, przy zakupie nieruchomości to notariusz oblicza podatek PCC, pobiera go od kupującego i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Kupujący nie jest w takiej sytuacji zobowiązany ani do składania deklaracji dla celów PCC, ani samodzielnego obliczania i wpłacania podatku do urzędu skarbowego.

W przypadku umowy sprzedaży PCC według stawki 2% pobiera się od podstawy opodatkowania, którą jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o PCC). Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zatem podstawą naliczenia PCC nie będzie kwota do zapłaty wynikająca z zastosowania bonifikaty. Powinna to być natomiast wartość wynikająca z opinii rzeczoznawcy, o ile określa ona aktualną wartość rynkową przedmiotu sprzedaży. W praktyce jednak, jeśli cena uzyskana na licytacji będzie wyższa niż ta wynikająca z wyceny, do obliczenia PCC najczęściej przyjmowana jest ta cena.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika