e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż na Ukrainie towarów zakupionych w Rosji

Pytanie:

Podatnik zamierza dokonywać zakupu towarów w Rosji, a następnie sprzedawać go bezpośrednio na Ukrainę. Zamówiony towar będzie trafiał bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy. Dostawca będzie wystawiał fakturę podatnikowi. Podatnik doliczy do ceny towaru marżę i wystawi fakturę dla odbiorcy. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku VAT oraz PCC będzie wywoływać powyższa transakcja? Jak należy ją prawidłowo udokumentować?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż na Ukrainie towarów zakupionych w Rosji

24.7.2009

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) ppodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku zakupu towarów w Rosji i ich sprzedaży na Ukrainie, bez sprowadzania towaru do Polski nie wystąpi żadna z czynności opodatkowanych VAT w Polsce (w szczególności nie wystąpi dostawatowarów na terytorium kraju), a zatem taka transakcja nie będzie opodatkowana VAT w Polsce.

Na gruncie podatku dochodowego, o ile sprzedaż nie jest dokonywana przez zagraniczny zakład podatnika, to dochód z takiej transakcji będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na takiej samej zasadzie jak inne dochody podatnika z wykonywanej działalności gospodarczej.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy wskazać, iż godnie z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepmiotowej sprawie czynność (sprzedaż) nie została dokonana na terytorium Polski, a więc PCC nie wystąpi.

Sposobem udokumentowania transakcji będzie dowód sprzedaży wystawiony podatnikowi przez sprzedawcę z Rosji i dowód sprzedaży wystawiony przez podatnika kupujacemu z Ukrainy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ