Sprzedaż obligacji a PCC

Pytanie:

Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa o obligacjach. Przez emisję obligacji powołana wyżej ustawa o obligacjach rozumie proponowanie nabycia tychże papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obligacjach).

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zamieszczony jest w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W związku z tym, iż czynność polegająca na emisji obligacji nie jest wyszczególniona w art. 1 ust. 1 powołanej ustawy, taka czynność nie podlega temu podatkowi.

O ewentualnym powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych można mówić dopiero w momencie dokonania sprzedaży obligacji. W takim przypadku sprzedaż obligacji wyemitowanych przez spółkę z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC (według stawki 1%). Ewentualne możliwości uniknięcia opodatkowania wynikają z art. 9 pkt 9 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tyt. dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. Obrót obligacjami (nie tylko wykonywany w publicznym obrocie przez przedsiębiorstwa maklerskie) może być uznany za wykonywanie usług finansowych w rozumieniu ustawy o VAT). Konsekwencją zwolnienia z podatku od towarów i usług przy sprzedaży obligacji będzie wyłączenie tej czynności spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany dot. obligacji

  Celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym (...)

 • Wylosowano premie dla posiadaczy obligacji skarbowych

  Odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w wyniku którego przydzielono premie pieniężne wynoszące do 10 tys. zł. Chodzi o 10-miesięczne premiowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu (...)

 • Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

  Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych nierezydentom odsetek lub dyskonta od niektórych obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia (...)

 • Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób (...)

 • Obligacje zamiast kredytów

  W ciągu ostatnich 10 lat obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału systematycznie zyskiwały na popularności. Obecnie stanowią one ciekawą alternatywę dla podmiotów szukających zewnętrznego (...)

NA SKÓTY