wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

Pytanie:

"Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi ze sklepu które wspólnik pobiera i wpłaca na swoje konto i tego samego dnia przelewa na konto spółki cywilnej (aby ominąć prowizję od wpłat gotówkowych bezpośrednio na konto spółki cywilnej). Po drugie są to czasami zwroty pieniędzy wspólników (pobieranych zaliczek w ciągu roku przez wspólników na poczet zysku). Operacje dokonywane są w księgach rachunkowych poprzez rozrachunki z danym udziałowcem spółki cywilnej. Naszym zdaniem od tych operacji nie ma PCC. W pierwszym przypadku wspólnik jedynie przekazuje utarg spółki na konto. A w drugim przypadku nie doszło do pożyczki - ponieważ w momencie pobrania zaliczki przez wspólnika na poczet przyszłego zysku - nie było tu mowy o pożyczce, - wspólnik nawet nie miał takich intencji, a miał prawo pobrać zaliczkę ze spółki cywilnej na poczet przyszłego zysku. W razie wahań płynności finansowej spółki wspólnik zwraca pobrana zaliczkę lub jej część. Naszym zdaniem od powyższych czynności nie zachodzi obowiązek zapłaty PCC. Czy postępujemy prawidłowo?"

Odpowiedź prawnika: wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a)  umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b)  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c)  (uchylona),

d)  umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e)  umowy dożywocia,

f)  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g)  (uchylona),

h)  ustanowienie hipoteki,

i)  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j)  umowy depozytu nieprawidłowego,

k)  umowy spółki.

 

Stosownie do treści art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

Przedstawiona w pytaniu aktywność nie wyczerpuje  znamion umowy pożyczki, dlatego też należy uznać, że postępowanie takie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika