Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Pytanie:

"Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który będzie mnie kosztował 4600 łącznie z kosztami transportu do Gdyni. Za pozostałą kwotę może sprowadzę drugi samochód. Po opłaceniu kosztów (cło, akcyza, VAT) chcę odebrać pojazd na lawecie i oddać do miejscowego warsztatu blacharskiego. Następnie po zrobieniu mam zamiar sprzedać pojazd. 1. Jakie będą poszczególne składniki kosztów takiego importu (kwoty cła, akcyza, VAT)? 2. Czy mogę sprzedać samochód bez potrzeby rejestrowania? 3. Jeśli zarejestruje na siebie to czy rejestrować na próbne czy stałe numery? 4. W jakiej wysokości zapłacę podatek dochodowy po sprzedaży? 5. Ile samochodów mogę w ten sposób sprzedać jako osoba fizyczna i czy przy większej skali raczej to robić przez poszerzenie zakresu własnej działalności gospodarczej o handel detaliczny samochodami osobowymi? 6. Czy mogę również w ten sposób sprowadzić samochód (typu dostawczego, jeep) dla siebie jaki osoby prowadzącej działalność gosp., wyremontować, i wprowadzić na środki trwałe - jak wygląda kwestia VAT? 7. Czy osoba posiadająca obywatelstwo polskie i amerykańskie może sprowadzić z USA kilka samochodów na siebie i tu w kraju je sprzedać (jako osoba fizyczna) i gdzie i w jakiej skali płaci podatek dochodowy."

Odpowiedź prawnika: Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Ad. 1

Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Stawka celna przy imporcie samochodu do UE z USA wynosi 10% (co wynika z rozporządzenia Komisji Europejskiej z 11 września 2003 roku i TARIC).

Importer samochodu jest podatnikiem podatku akcyzowego (art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym). Podstawą opodatkowania akcyzą będzie wartość celna powiększona o cło. Wysokość akcyzy zależna będzie od wieku i pojemności silnika, na podstawie posiadanych informacji nie jest możliwym określenie jej wartości (akcyza obejmuje zakres od 3,1 do 65%).

Import samochodu z USA będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% podstawy opodatkowania, którą jest w tym przypadku wartość celna powiększona o cło i akcyzę. Osoba fizyczna zobowiązana do zapłaty cła jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług, zwanej dalej ustawą VAT) i jest obowiązana do wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym (art. 33 ust. 1 ustawy VAT). Podstawą opodatkowania będzie wartość celna towaru powiększona o należne cło i akcyzę (art. 29 ust. 13 ustawy VAT).

Ad 2, 3

Jeżeli samochód jest przeznaczony na sprzedaż wskazana jest rejestracja na stałe numery (por. art. 72 i 78 ust. 1 ustawy o ruchu drogowym).

Ad. 4

Jeżeli zbycie nastąpi w terminie krótszym niż 6 miesięcy od dnia nabycia samochodu, przychód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przychodem będzie zaś cena określona w umowie pomniejszona o koszty sprzedaży, które w tym przypadku obejmują przede wszystkim kwotę podatku do czynności cywilnoprawnych (art. 19 ust. 1 updof). Dochodem natomiast będzie różnica między określonym na powyższych zasadach przychodem a kosztem nabycia samochodu (art. 24 ust. 6 updof).

Dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu opodatkowany będzie na zasadach ogólnych, czyli powinien zostać dodany do dochodów podatnika z innych źródeł i wykazywany w zeznaniu rocznym.

Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od podatku dochodowego, sprzedaż samochodu dokonywana poza działalnością gospodarczą będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Ad. 5

Nie ma żadnych konkretnych uregulowań w tym względzie, jednakże warto mieć na uwadze, że organy podatkowe mogą bardzo podejrzliwie traktować nawet drugą sprzedaż i postrzegać czynność jako wykonywaną w ramach działalności gospodarczej. 

Podejmowanie czynności zgodnych o opisaną w pytaniu procedurę wydaje się stanowić działalność gospodarczą i powinno być realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie handlu.

Ad. 6

Tak, jednakże przy odliczaniu VAT kluczową będzie tutaj kwestia słynnego wzoru Lisaka określającego jakie samochody uznaje się za osobowe (art. 86 ust. 3 ustawy vat), który stosuje się odpowiednio do importu samochodów (art. 86 ust. 6 ustawy vat). Wzór jest złożony a co ważniejsze cała konstrukcja jest w trakcie gruntownej nowelizacji - 11 marca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która została już przesłana Marszałkowi Senatu. Wzór Lisaka zostania najpradopodobniej wkrótce zastąpiony przez nie mniej skomplikowane definicje.

W stanie na dziś, jeżeli samochód będzie samochodem osobowym (z punktu widzenia formuły Lisaka niektóre samochody dostawcze są jak najbardziej "osobowe"), kwota podatku naliczonego równa będzie 50% wartości wskazanej w dokumencie celnym, jednakże nie więcej niż 5000 zł.

W przypadku samochodu osobowego podatnik nie będzie mógł także odliczać wydatków na paliwo (art. 88 ust. 1 pkt 3).

Ad. 7

Tak, jednak podwójne obywatelstwo nie będzie to mieć wpływu na obowiązek zapłaty podatku w Polsce. Dla zakresu zobowiązań w podatku dochodowego kluczowym jest nie tyle obywatelstwo, ile miejsce zamieszkania. Jednakże nawet jeżeli dana osoba nie będzie mieć miejsca zamieszkania w Polsce i tak będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiąganych na terytorium RP (art. 3 ust. 2a). Podatnik uzyska przychód ze sprzedaży samochodu w Polsce a zatem źródło przychodu będzie się znajdowało na terytorium RP i przychód ze sprzedaży samochodów będzie opodatkowany w Polsce.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Bozena Kabulska 2012-04-16 03:32:15

    Zwracam sie z prosba o odpowiedz ile bedzie wynosic clo na samochod osobowy marki Honda FIT,NOWY Z ROCZNIKA 2012. Samochod chce sprowadzic na wlasny uzytek. Koszt samochodu wynosi$15tys. i posiada silnik o pojemnosci 1.5 litra. Z powazaniem Bozena Kabulska


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika