Opodatkowanie zawartej ustnie umowy pożyczki

Pytanie:

"Wspólnie z siostrą zawarłyśmy ustnie umowę pożyczki 8 lat temu, która po roku została spłacona. Czy zawarcie takiej umowy podlega opodatkowaniu? "

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie zawartej ustnie umowy pożyczki

W przypadku umowy pożyczki zawartej między siostrami opodatkowaniu nie podlega pożyczka, której wartość nie przekracza kwoty 9.637 zł. Jeżeli wartość pożyczki przekracza tę kwotę należy ją opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przedstawionym stanie faktycznym wskazano na ustną umowę pożyczki zawartą 8 lat temu. Zgodnie z przedstawionymi informacjami podatek nie został zadeklarowany ani wpłacony. W chwili obecnej zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej, a zatem właściwie nie należy się obawiać konsekwencji nieopodatkowania tej umowy pożyczki.

Jednakże, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC obowiązek powstanie ponownie  z chwilą powołania się na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności, a którakolwiek ze stron po upływie tego terminu powołuje się przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej na okoliczność jej dokonania; w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje jedynie w stosunku do podatnika, który powołał się na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej.

Powyższy przepis oznacza, że jeżeli w toku postępowania przed urzędem skarbowym, któraś ze stron powoła się na fakt zawarcia umowy pożyczki, obowiązek podatkowy z tytułu tej pożyczki powstaje na nowo. Urząd skarbowy uzyska tym samym tytuł prawny dla dochodzenia zapłaty podatku od pożyczki.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika