Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej

Pytanie:

"Osoba fizyczna zakupiła bezpośrednio od innej osoby fizycznej (obydwoje nieprowadzące działalności gospodarczej) samochód osobowy używany. Kupujący złożył deklarację PCC i zapłacił należny podatek od czynności cywilnoprawnych nie do 14 dni od zakupu ale dopiero po miesiącu łącząc to z załatwieniem formalności rejestracyjnych samochodu. Urząd Skarbowy wezwał do stawiennictwa kupującego jako osoby podejrzanej o przestępstwo/wykroczenie (nie podkreślono żadnego z tych wyrazów na wezwaniu) skarbowe z art. 54 paragraf 3 kks dot. niezłożenia w terminie deklaracji PCC-3.Co może grozić takiej osobie, która z nieznajomości prawa chcąc połączyć w jednym czasie złożenie deklaracji i zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (ok. 135,- zł!) z załatwianiem formalności przerejestrowania pojazdu na siebie? Czy są jakieś sensowne wytłumaczenia takiej nieroztropności? Jak się bronić i czy w ogóle wytłumaczenia przyjmie urzędnik karnoskarbowy?"

Odpowiedź prawnika: Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, p.c.c., podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. W przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 p.c.c.) i ciąży na kupującym (art. 4 p.c.c.).

Zgodnie z art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, k.k.s., podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Zgodnie z par. 3 tego artykułu jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w par. 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Ustawowy próg wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia wobec czego w opisane sytuacji będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem skarbowym zagrożonym grzywną określoną kwotowo w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W naszej ocenie, w opisanej sytuacji nie można powołać się na usprawiedliwioną nieświadomość karalności czynu (art. 10 par. 4 k.k.s) co wyłączałoby winę. Wszak sprawca miał świadomość obowiązku złożenia deklaracji oraz zaplaty podatku a jedynie błędnie zinterpretował przepisy. Abstrahując od tej oraz innych, podkreślmy wątpliwych, możliwości powołania się na okoliczności wyłączające winę należy stwierdzić, że sprawca winien skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się karze co powinno zminimalizować dolegliwość karną popełnionego wykroczenia. Warto wspomnieć, że składając taki wniosek należy łącznie uiścić:

1) należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona;

2) tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe - kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia;

3) co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika