e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność karna skarbowa porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Niezapłacony podatek od nieruchomości

  Jesteśmy spółką z o.o. W 2008 roku dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanego budynku, gdzie do chwili obecnej mieści się siedziba firmy. Od 2008 nieświadomie nie opłacaliśmy podatku (...)

  Niezapłacony podatek od nieruchomości
 • Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?

  Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?

  Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?
 • Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej

  Osoba fizyczna zakupiła bezpośrednio od innej osoby fizycznej (obydwoje nieprowadzące działalności gospodarczej) samochód osobowy używany. Kupujący złożył deklarację PCC i zapłacił należny (...)

  Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej
 • Przeszkody zdrowotne sprawcy a możliwość obrony

  Czytałem niedawno o znanym amerykańskim miliarderze, który w latach 80. został oskarżony o przestępstwa podatkowe. Uniknął procesu, ponieważ adwokaci przekonali sąd, że oskarżony z uwagi na (...)

  Przeszkody zdrowotne sprawcy a możliwość obrony
 • Olej spożywczy zamiast napędowego

  Kolega twierdzi, że ok. pół roku temu oglądał program TV, z którego wynikało, iż polskie prawo uniemożliwia karanie kierowców, którzy tankują spożywczy olej rzepakowy zamiast objętego akcyzą (...)

  Olej spożywczy zamiast napędowego
 • Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

  Obywatele maja obowiązek powiadomić odpowiednie organy w przypadku wiedzy na temat popełnionego przestępstwa. Jaką sankcją zagrożone jest niezastosowanie się do tej normy? Czy ów przepis dotyczy (...)

  Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
 • Niezłożenie deklaracji w terminie

  Fundacja nie złożyła w wymaganym terminie deklaracji CIT - 8, aczkolwiek złożenie deklaracji nie wiązało się z zapłaceniem podatku. Jakie są konsekwencje niezłożenia takiego dokumentu do Urzędu (...)

  Niezłożenie deklaracji w terminie
 • Ryczałt opóźniony

  Moi przyszli teściowie wynajmują mieszkanie mojej firmie, z tego tytułu powinni płacić ryczałt. Zobowiązałam się opłacać za nich ten ryczałt, nie zrobiłam tego od miesiąca maja. Teraz wpłaciłam (...)

  Ryczałt opóźniony
 • Podatek od sprzedaży nieruchomości

  W listopadzie 2004 r. sprzedalam rozpoczeta budowe oraz mieszkanie spoldzielczo-wlasnosciowe. W urzedzie skarbowym podpisalam oswiadczenie ze w ciagu 2 lat za pieniadze ze sprzedazy przeznacze na kupno (...)

  Podatek od sprzedaży nieruchomości
 • Odpowiedzialność biura rachunkowego

  Czy prowadząc na podstawie umowy prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowość sp. z o.o. oraz na podstawie pełnomocnictwa podpisując deklaracje podatkowe w jakiś sposób stajemy się odpowiedzialni (...)

  Odpowiedzialność biura rachunkowego
 • Sankcje za niezłożenie CIT-8

  Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. (...)

  Sankcje za niezłożenie CIT-8
 • Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-7

  Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem informację z Urzedu Skarbowego, że złożyłem z 5-miesięcznym opóźnieniem deklarację VAT-7. Jestem pewien, że taką deklarację składałem, ale (...)

  Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-7
 • Niezgodność prawa krajowego ze wspólnotowym

  Uważam, że art. 107 par. 2 oraz art. 109 Kodeksu karnego skarbowego w zakresie w jakim penalizują udział w zakładach wzajemnych organizowanych przez Internet przez przedsiębiorstwo z siedzibą w (...)

  Niezgodność prawa krajowego ze wspólnotowym
 • Rozliczenie podatku VAT w spółce cywilnej

  Spółka cywilna założona jest przez 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wszystkie osoby prowadzą tylko tę jedną działalność - w formie spółki. Każda z osób ma inny udział procentowy (...)

  Rozliczenie podatku VAT w spółce cywilnej
 • Deklaracja a odpowiedzialność karnoskarbowa

  Księgowość mojej spółki prowadzi biuro rachunkowe. Wydałem biuru pełnomocnictwo do podpisu deklaracji podatkowych. Czy w wypadku popełnienia błędu odpowiedzialność karnoskarbowa spadnie na (...)

  Deklaracja a odpowiedzialność karnoskarbowa
 • Brak faktury za usługę

  Pod koniec zeszłego roku podpisałem umowę na roboty budowlane. Trwały one 3 miesiące i zakończyły się w styczniu br. Zapłaciłem za te roboty budowlane około 85% wartości całego kontraktu. (...)

  Brak faktury za usługę
 • Mandat za wykroczenie skarbowe

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi weterynaryjne. W trakcie kontroli przez US okazało się, że na dwa miesiące w prowadzonej działalności gospodarczej nie posiadałem umowy na lokal, (...)

  Mandat za wykroczenie skarbowe
 • Pobrane zaliczki w PIT-11

  Pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika podatki oraz składki ZUS, jednak nie odprowadza ani podatków, ani składek do urzędów. W jaki sposób sporządzić deklarację roczną PIT-11 dla pracownika (...)

  Pobrane zaliczki w PIT-11
 • Pełnomocnictwo w sprawie karnoskarbowej

  Otrzymałem wezwanie do osobistego stawiennictwa się w Urzędzie Skarbowym jako osoba podejrzana o wykroczenie z art. 57 § 1 Kodeksu karno Skarbowego (Dz. U. z 1999 r. Nr. 83 poz. 930) w sprawie uporczywego, (...)

  Pełnomocnictwo w sprawie karnoskarbowej
 • Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT

  Kontrahent otrzymał zaliczkę 4.000 zł na poczet przyszłego wynajmu budynku i maszyn, wystawiając kwit KP. Umowa najmu jest pisemna i płatności miały następować po wystawieniu faktury VAT. Przez (...)

  Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT
 • Okres przedawnienia mandatów i grzywien

  Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (...)

  Okres przedawnienia mandatów i grzywien
 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy sprawa się ujawni, i jak jest (...)

  Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu
 • Kara za wysłanie informacji PIT po terminie

  Deklaracja PIT-8x została wysłana do podatnika po terminie (26.4). Jakiego rodzaju jest to wykroczenie skarbowe? Jakie grożą za nie sankcje? Jakie przepisy to regulują?

  Kara za wysłanie informacji PIT po terminie
 • Niezgłoszenie spadku do opodatkowania

  Dostałem od Państwa następującą odpowiedź na ostatnie pytanie: "Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku należało złożyć właściwemu naczelnikowi (...)

  Niezgłoszenie spadku do opodatkowania
 • Kara za niezarejestrowaną działalność gospodarczą

  W roku 2006 kupiłam i sprzedałam 3 działki budowlane (zysk 19 tys., obrót 171 tys.) oraz kupiłam mieszkanie, które sprzedałam w 2007 roku (zysk 100 tys., obrót 179 tys.). Nie prowadziłam działalności (...)

  Kara za niezarejestrowaną działalność gospodarczą
 • Odpowiedzialność w biurze rachunkowym

  Spółka z o.o. zajmująca się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (biuro rachunkowe) zatrudnia na umowę o pracę księgową z certyfikatem uprawniającym do prowadzenia biura rachunkowego i (...)

  Odpowiedzialność w biurze rachunkowym
 • Kara za rozliczenie podatku męża przez żonę

  Przed ślubem kupiłem mieszkanie, które teraz wynajmuję ze względu na wyjazd zagraniczny (wyjazd jest prawdopodobnie na stałe). Dla wygody umowę wynajmu tego mieszkania podpisała w 2006 żona i (...)

  Kara za rozliczenie podatku męża przez żonę
 • Skutki niezapłacenia PCC

  Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. Staram się unieważnić umowę. Jakie konsekwencje mogę ponieść w tej sytuacji?

  Skutki niezapłacenia PCC
 • Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

  Prowadzę Sp. z o.o. od grudnia 2004 r. i zgodnie z prawem musiałem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2005 r. - co zrobiłem. Niestety nie uwzględniłem roku 2004 w sprawozdaniu fin. za 2005 r. (...)

  Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie
 • Odpowiedzialność księgowego

  Jestem księgową w jednostce budżetowej (szkoła ponadgimnazjalna). Z polecenia służbowego głównego księgowego (nie mam tego wpisanego w zakres czynności) mam za zadanie prowadzić ewidencję zakupów (...)

  Odpowiedzialność księgowego
 • Odpowiedzialność zatrudniającego "na czarno"

  Bardzo proszę o podanie mi chociaż kodeksów i paragrafów, na jakich podstawie Pan, który zatrudnia na swojej budowie robotników na czarno (nie ma z nimi żadnej umowy o dzieło itp.), mógłby być (...)

  Odpowiedzialność zatrudniającego
 • Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

  Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli tego nie zrobił, to jakie (...)

  Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski
 • Zobowiązanie niesłusznie uznane za przedawnione

  Firma polska i włoska są partnerami handlowymi od 10 lat. Przedmiotem transakcji są skutery. Całość kontraktów handlowych odbywa się na zasadzie pojedynczych zamówień ustanych. Na dzień 31.12.2003 (...)

  Zobowiązanie niesłusznie uznane za przedawnione
 • Zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania

  Chciałbym wiedzieć jakiego rodzaju naruszenie prawa stanowi zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania (przez jego właściciela) przed Urzędem Skarbowym. Pewna osoba przez kilka lat osiągała (...)

  Zatajenie przychodów z tytułu najmu mieszkania
 • Odpowiedzialność karna skarbowa

  Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

  Odpowiedzialność karna skarbowa
 • Uporczywe niepłacenie podatku

  Zadeklarowana kwota należnego podatku VAT została zapłacona w wysokości ca.75%. Na pozostałe 25% zabrakło środków, albowiem moi dłużnicy nie wywiązali się z terminu zapłaty należności z (...)

  Uporczywe niepłacenie podatku
 • Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

  Opis sytuacji: 1. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą: kupuję w kraju i sprowadzam z zagranicy specjalistyczne urządzenia i akcesoria (w ilości jednej lub kilku sztuk jednorazowo), które (...)

  Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa
 • Ustanie karalności przestępstwa skarbowego

  Po kilku latach śledztwa prokurator wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko mojej osobie z zarzutem uszczupleń celno- podatkowych za rok 1998 , akt oskarżenia po wielu jego poprawkach został odczytany (...)

  Ustanie karalności przestępstwa skarbowego
 • Obowiązek składania deklaracji dla potrzeb VAT

  W dniu 28.10.2004 podatnik wysłał pocztą deklarację podatku VAT-7 za wrzesień 2004 r. (przekroczenie terminu zawitego na dzień 25.10.2004 r.). Deklaracja te jednak nie dotarła do urzędu skarbowego, (...)

  Obowiązek składania deklaracji dla potrzeb VAT
 • Odpowiedzialność płatnika

  Pracodawca zalega mi z wypłatą: nagrody jubileuszowej za 2003 r., 11 miesięcy wynagrodzenia z 2004 r., 6 miesięcy wynagrodzenia z 2005 r. Rozwiązałem umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 Kodeksu (...)

  Odpowiedzialność płatnika

1

2