Prawo podatkowe: Odpowiedzialność karna skarbowa - Porady prawne

Niezapłacony podatek od nieruchomości

Jesteśmy spółką z o.o. W 2008 roku dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanego budynku, gdzie do chwili obecnej mieści się siedziba firmy. Od 2008 nieświadomie nie opłacaliśmy podatku (...)

Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?

Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?

Niezłożenie w terminie deklaracji skarbowej

Osoba fizyczna zakupiła bezpośrednio od innej osoby fizycznej (obydwoje nieprowadzące działalności gospodarczej) samochód osobowy używany. Kupujący złożył deklarację PCC i zapłacił należny (...)

Przeszkody zdrowotne sprawcy a możliwość obrony

Czytałem niedawno o znanym amerykańskim miliarderze, który w latach 80. został oskarżony o przestępstwa podatkowe. Uniknął procesu, ponieważ adwokaci przekonali sąd, że oskarżony z uwagi na (...)

Olej spożywczy zamiast napędowego

Kolega twierdzi, że ok. pół roku temu oglądał program TV, z którego wynikało, iż polskie prawo uniemożliwia karanie kierowców, którzy tankują spożywczy olej rzepakowy zamiast objętego akcyzą (...)

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Obywatele maja obowiązek powiadomić odpowiednie organy w przypadku wiedzy na temat popełnionego przestępstwa. Jaką sankcją zagrożone jest niezastosowanie się do tej normy? Czy ów przepis dotyczy (...)

Niezłożenie deklaracji w terminie

Fundacja nie złożyła w wymaganym terminie deklaracji CIT - 8, aczkolwiek złożenie deklaracji nie wiązało się z zapłaceniem podatku. Jakie są konsekwencje niezłożenia takiego dokumentu do Urzędu (...)

Ryczałt opóźniony

Moi przyszli teściowie wynajmują mieszkanie mojej firmie, z tego tytułu powinni płacić ryczałt. Zobowiązałam się opłacać za nich ten ryczałt, nie zrobiłam tego od miesiąca maja. Teraz wpłaciłam (...)

Podatek od sprzedaży nieruchomości

W listopadzie 2004 r. sprzedalam rozpoczeta budowe oraz mieszkanie spoldzielczo-wlasnosciowe. W urzedzie skarbowym podpisalam oswiadczenie ze w ciagu 2 lat za pieniadze ze sprzedazy przeznacze na kupno (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Czy prowadząc na podstawie umowy prowadzenia ksiąg rachunkowych księgowość sp. z o.o. oraz na podstawie pełnomocnictwa podpisując deklaracje podatkowe w jakiś sposób stajemy się odpowiedzialni (...)

Sankcje za niezłożenie CIT-8

Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 do końca marca. Niestety, w związku z faktem, że rozliczenie przygotowywane jest przez firmę zewnętrzną, pojawił się problem z jego przygotowaniem w terminie. (...)

Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-7

Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem informację z Urzedu Skarbowego, że złożyłem z 5-miesięcznym opóźnieniem deklarację VAT-7. Jestem pewien, że taką deklarację składałem, ale (...)

Niezgodność prawa krajowego ze wspólnotowym

Uważam, że art. 107 par. 2 oraz art. 109 Kodeksu karnego skarbowego w zakresie w jakim penalizują udział w zakładach wzajemnych organizowanych przez Internet przez przedsiębiorstwo z siedzibą w (...)

Rozliczenie podatku VAT w spółce cywilnej

Spółka cywilna założona jest przez 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wszystkie osoby prowadzą tylko tę jedną działalność - w formie spółki. Każda z osób ma inny udział procentowy (...)

Deklaracja a odpowiedzialność karnoskarbowa

Księgowość mojej spółki prowadzi biuro rachunkowe. Wydałem biuru pełnomocnictwo do podpisu deklaracji podatkowych. Czy w wypadku popełnienia błędu odpowiedzialność karnoskarbowa spadnie na (...)

Brak faktury za usługę

Pod koniec zeszłego roku podpisałem umowę na roboty budowlane. Trwały one 3 miesiące i zakończyły się w styczniu br. Zapłaciłem za te roboty budowlane około 85% wartości całego kontraktu. (...)

Mandat za wykroczenie skarbowe

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi weterynaryjne. W trakcie kontroli przez US okazało się, że na dwa miesiące w prowadzonej działalności gospodarczej nie posiadałem umowy na lokal, (...)

Pobrane zaliczki w PIT-11

Pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika podatki oraz składki ZUS, jednak nie odprowadza ani podatków, ani składek do urzędów. W jaki sposób sporządzić deklarację roczną PIT-11 dla pracownika (...)

Pełnomocnictwo w sprawie karnoskarbowej

Otrzymałem wezwanie do osobistego stawiennictwa się w Urzędzie Skarbowym jako osoba podejrzana o wykroczenie z art. 57 § 1 Kodeksu karno Skarbowego (Dz. U. z 1999 r. Nr. 83 poz. 930) w sprawie uporczywego, (...)

Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT

Kontrahent otrzymał zaliczkę 4.000 zł na poczet przyszłego wynajmu budynku i maszyn, wystawiając kwit KP. Umowa najmu jest pisemna i płatności miały następować po wystawieniu faktury VAT. Przez (...)

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (...)

Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy sprawa się ujawni, i jak jest (...)

Kara za wysłanie informacji PIT po terminie

Deklaracja PIT-8x została wysłana do podatnika po terminie (26.4). Jakiego rodzaju jest to wykroczenie skarbowe? Jakie grożą za nie sankcje? Jakie przepisy to regulują?

Niezgłoszenie spadku do opodatkowania

Dostałem od Państwa następującą odpowiedź na ostatnie pytanie: "Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku należało złożyć właściwemu naczelnikowi (...)

Kara za niezarejestrowaną działalność gospodarczą

W roku 2006 kupiłam i sprzedałam 3 działki budowlane (zysk 19 tys., obrót 171 tys.) oraz kupiłam mieszkanie, które sprzedałam w 2007 roku (zysk 100 tys., obrót 179 tys.). Nie prowadziłam działalności (...)

Odpowiedzialność w biurze rachunkowym

Spółka z o.o. zajmująca się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (biuro rachunkowe) zatrudnia na umowę o pracę księgową z certyfikatem uprawniającym do prowadzenia biura rachunkowego i (...)

Kara za rozliczenie podatku męża przez żonę

Przed ślubem kupiłem mieszkanie, które teraz wynajmuję ze względu na wyjazd zagraniczny (wyjazd jest prawdopodobnie na stałe). Dla wygody umowę wynajmu tego mieszkania podpisała w 2006 żona i (...)

Skutki niezapłacenia PCC

Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. Staram się unieważnić umowę. Jakie konsekwencje mogę ponieść w tej sytuacji?

Niezatwierdzenie sprawozdania w terminie

Prowadzę Sp. z o.o. od grudnia 2004 r. i zgodnie z prawem musiałem sporządzić sprawozdanie finansowe za 2005 r. - co zrobiłem. Niestety nie uwzględniłem roku 2004 w sprawozdaniu fin. za 2005 r. (...)

Odpowiedzialność księgowego

Jestem księgową w jednostce budżetowej (szkoła ponadgimnazjalna). Z polecenia służbowego głównego księgowego (nie mam tego wpisanego w zakres czynności) mam za zadanie prowadzić ewidencję zakupów (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika