Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Pytanie:

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcia "podatek należny" oraz "podatek naliczony" odnoszą się do podatku od towarów i usług (podatku VAT). Podatek należy to podatek do zapłaty (czyli mówiąc w skrócie: podatek zawarty w fakturze sprzedaży wystawianej przez danego podatnika). Podatek naliczony to podatek do odliczenia (czyli zawarty w fakturze zakupu - otrzymanej od dostawcy).

Do urzędu skarbowego podatnik wpłaca nadwyżkę podatku należnego (od swojej sprzedaży, usług itd.) nad podatkiem naliczonym (od zakupionych towarów, usług itp.) w danym okresie rozliczeniowym. Gdy zaś podatek naliczony przewyższa kwotę podatku należnego, podatnik może: przenieść różnicę na następny okres rozliczeniowy albo zażądać od urzędu skarbowego zwrotu nadpłacownego (w ramach zapłaty kwot brutto - z VAT - za faktury zakupowe) podatku.

Zaniżenie podatku należnego może spowodować, iż zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT zostanie ustalone w wysokości mniejszej od należnej albo zawyżona zostanie kwota do zwrotu. Taki sam skutek odniesienie zawyżenie podatku naliczonego (zaniżeniu ulegnie kwota zobowiązania podatkowego albo zawyżona zostanie kwota do zwrotu, jeśli podatnik zwrotu zażąda). W tej sytuacji podatnikowi może zostać postawiony zarzut narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej, za co grożą właśnie sankcje karnoskarbowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 10.2.2010

  Zwolnienie szkół jazdy z podatku VAT stan do 31.12.2010 r.

  Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT\") zwolnione z podatku VAT są usługi, które zostały wymienione w załączniku nr 4 (...)

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 31.12.2013

  VAT 2014r. Vat od samochodów z kratką

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zawieszone dotychczas przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów.