Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Pytanie:

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcia "podatek należny" oraz "podatek naliczony" odnoszą się do podatku od towarów i usług (podatku VAT). Podatek należy to podatek do zapłaty (czyli mówiąc w skrócie: podatek zawarty w fakturze sprzedaży wystawianej przez danego podatnika). Podatek naliczony to podatek do odliczenia (czyli zawarty w fakturze zakupu - otrzymanej od dostawcy).

Do urzędu skarbowego podatnik wpłaca nadwyżkę podatku należnego (od swojej sprzedaży, usług itd.) nad podatkiem naliczonym (od zakupionych towarów, usług itp.) w danym okresie rozliczeniowym. Gdy zaś podatek naliczony przewyższa kwotę podatku należnego, podatnik może: przenieść różnicę na następny okres rozliczeniowy albo zażądać od urzędu skarbowego zwrotu nadpłacownego (w ramach zapłaty kwot brutto - z VAT - za faktury zakupowe) podatku.

Zaniżenie podatku należnego może spowodować, iż zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT zostanie ustalone w wysokości mniejszej od należnej albo zawyżona zostanie kwota do zwrotu. Taki sam skutek odniesienie zawyżenie podatku naliczonego (zaniżeniu ulegnie kwota zobowiązania podatkowego albo zawyżona zostanie kwota do zwrotu, jeśli podatnik zwrotu zażąda). W tej sytuacji podatnikowi może zostać postawiony zarzut narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej, za co grożą właśnie sankcje karnoskarbowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.3.2007

  Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

  W zasadzie podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, (...)

 • 11.4.2019

  Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r. Kiedy można żądać zwrotu minimalnego podatku dochodowego?

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 20.5.2019

  Obniżka podatku od wydobycia miedzi i srebra

  Nowelizacja przepisów obniża o 15% stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od ich wydobycia. Bez (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)