Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

Pytanie:

"Przywoziłam z zagranicy do Polski większą sumę obcej waluty. Czy przy przywozie dużej ilości obcej waluty do Polski nierezydent ma obowiązek zgłosić ten fakt? Jeśli tego nie zrobił, to jakie będą skutki prawne?"

Odpowiedź prawnika: Brak zgłoszenia przywozu pieniędzy do Polski

Zgodnie z art. 18 prawa dewizowego, rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, przywóz do kraju złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Zgłoszenie następuje na  druku „Zgłoszenie przywozu do Polski wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych”. Szerzej kwestie te zostały omówione w O czym musisz wiedzieć przywożąc lub wywożąc wartości dewizowe z terytorium RP?
Zgodnie z  art. 106f kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.   

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika