Brak faktury za usługę

Pytanie:

"Pod koniec zeszłego roku podpisałem umowę na roboty budowlane. Trwały one 3 miesiące i zakończyły się w styczniu br. Zapłaciłem za te roboty budowlane około 85% wartości całego kontraktu. Terminy umowne zostały znacznie przekroczone i należy mi się kara umowna. Na dodatek firma wykonująca remont nie wystawiła faktury za dotychczas pobrane zaliczki, pomimo ponagleń. W jaki sposób mogę wliczyć wypłacone zaliczki (na które mam pokwitowania) w koszty? Czy pokwitowanie odbioru zaliczek ma jakąś wartość księgową? Czy powinienem powiadomić o tym Urząd Skarbowy?"

Odpowiedź prawnika: Brak faktury za usługę

Organy podatkowe na ogół rygorystycznie podchodzą do kwestii dokumentowania poniesienia kosztów uzyskania przychodów, stąd z reguły nie godzą się na zastępowanie faktur VAT / rachunków innymi dokumentami (np. pokwitowaniami odbioru zaliczek). Ponadto tylko w przypadku posiadania oryginału faktury wystawionej przez kontrahenta podatnik VAT będzie miał prawo odliczenia VAT wynikającego z takiej faktury.

Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Jeśli kontrahent odmawia wystawienia faktury, należy wystosować do niego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisemne wezwanie do wystawienia faktury ze wskazaniem obowiązku jej wystawienia, powołaniem na powyższy przepis i z zaznaczeniem, że w przypadku dalszej odmowy podatnik będzie zmuszony zawiadomić organy podatkowe o popełnieniu przez kontrahenta czynu zabronionego. W większości przypadków taki argument przemawia do kontrahenta i wystawia on fakturę.

Warto przeczytać także:


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika