Podatek VAT i akcyza

Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty (par. 17 rozporządzenia fakturowego). Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej.  

Bilety jednorazowe

Za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

 • numer i datę wystawienia biletu,

 • odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,

 • kwotę należności wraz z podatkiem,

 • kwotę podatku.

Dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej

Na równi z fakturami VAT traktowane są również dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:

 • nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

 • kwotę należności wraz z podatkiem,

 • kwotę podatku.

Dokumenty dotyczące pośrednictwa finansowego

Dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:

 • określenie usługodawcy i usługobiorcy,

 • numer kolejny i datę ich wystawienia,

 • nazwę usługi,

 • kwotę, której dotyczy dokument.

Dowody zapłaty za przejazd autostradami płatnymi

  

Za faktury VAT uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

 • numer kolejny i datę wystawienia,

 • nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

 • kwotę należności wraz z podatkiem,

 • kwotę podatku.

Rachunki

Za faktury VAT uznaje się także rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, które są wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur. 

Polecamy też poradę: Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 20.4.2007

  Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych (...)

 • 10.12.2011

  Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość (...)

 • 21.6.2006

  Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

  Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany (...)