Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty (par. 17 rozporządzenia fakturowego). Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej.  

Bilety jednorazowe

Za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

 • numer i datę wystawienia biletu,

 • odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,

 • kwotę należności wraz z podatkiem,

 • kwotę podatku.

Dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej

Na równi z fakturami VAT traktowane są również dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:

 • nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

 • kwotę należności wraz z podatkiem,

 • kwotę podatku.

Dokumenty dotyczące pośrednictwa finansowego

Dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:

 • określenie usługodawcy i usługobiorcy,

 • numer kolejny i datę ich wystawienia,

 • nazwę usługi,

 • kwotę, której dotyczy dokument.

Dowody zapłaty za przejazd autostradami płatnymi

  

Za faktury VAT uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

 • numer kolejny i datę wystawienia,

 • nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

 • kwotę należności wraz z podatkiem,

 • kwotę podatku.

Rachunki

Za faktury VAT uznaje się także rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, które są wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur. 

Polecamy też poradę: Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika