Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Pytanie:

"Obywatele maja obowiązek powiadomić odpowiednie organy w przypadku wiedzy na temat popełnionego przestępstwa. Jaką sankcją zagrożone jest niezastosowanie się do tej normy? Czy ów przepis dotyczy również przestępstw wynikających z kodeksu karno-skarbowego? Jeśli tak - komu zgłasza się zawiadomienie o domniemaniu popełnienie przestępstwa karno-skarbowego?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy kodeksu skarbowego nie stanowią inaczej.

Obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie wynika z art. 304 kodeksu postępowania karnego i dotyczy przestępstw ściganych z urzędu. Zgodnie z omawianym artykułem,  każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Niezawiadomiene o przestępstwie jest zagrożone karą  tylko w odniesieniu do ustawowo wskazanych przestępstw takich jak np.  ludobójstwo, zamach na życie Prezydenta, zabójstwo, sprowadzenie zagrożenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (mające określoną postać). Czyn ten penalizuje (przewiduje karalność) art. 240 k.k. stanowiąc, że kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku podjęcia wiadomości o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, należy zawiadomić organamy dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, którymi są między innymi: urząd skarbowy oraz inspektor kontroli skarbowej.

Inna sytuacja występuje jeżeli to instytucje państwowe i samorządowe w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. W takiej sytuacji są one obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika