Skutki niezapłacenia PCC

Pytanie:

"Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. Staram się unieważnić umowę. Jakie konsekwencje mogę ponieść w tej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Skutki niezapłacenia PCC

Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnej od umowy pożyczki - ponieważ wysokość podatku jest na ogół stosunkowo niewielka (2% kwoty pożyczki) - podatnikowi, który nie złożył deklaracji i nie zapłacił podatku, grozi najprawdopodobniej kara grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 54 § 3 Kodeksu karnego skarbowego). Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 § 1 kodeksu karnego skarbowego).

Ponadto w przypadku ujawnienia niezapłacenia podatku, o ile nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania (zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe co do zasady przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) podatnik będzie zobowiązany zapłacić zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę (obecnie 11% rocznie).

Samo niezapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnej – umowy pożyczki, nie jest natomiast okolicznością, która mogłaby powodować nieważność samej umowy.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika