Podatek niezapłacony w terminie

Pytanie:

Co grozi osobie, która po rozliczeniu podatkowym rocznym powinna była wpłacić nadwyżkę na konto Urzędu Skarbowego a nie zrobiła tego? Czy Urząd Skarbowy w takim przypadku przysyła wezwanie do zapłaty, czy należy samemu zapłacić, nie czekając na wezwanie i wyliczenie odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niezapłacony podatek w myśl art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej stanowi zaległość podatkową. W przypadku niewpłacenia w terminie podatku wykazanego w zeznaniu rocznym, należy samemu wpłacić podatek, nie czekając na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego, który nie ma obowiązku wysyłania zawiadomień. Podatek należy wpłacić wraz z obliczonymi odsetkami za zwłokę (odsetki oblicza się samemu). Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.  

 

Jeżeli podatek nie zostanie wpłacony przez podatnika, może zostać wszczęte postępowanie podatkowe, w wyniku którego zostanie wydana decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę. Należy jednak pamiętać, iż oczekiwanie na odpowiednią decyzję (i na wszczęcie postępowania podatkowego)  działa na niekorzyść podatnika (do momentu przedawnienia obowiązku podatkowego), ponieważ odsetki są liczone do dnia zapłaty - a więc im dłuższy okres wstrzymywania się z zapłatą, tym wyższa będzie kwota odsetek. 

 

Ponadto poprzez brak zapłaty należnego podatku osoba odpowiedzialna za zapłatę naraża się na odpowiedzialność karnoskarbową, gdyż wymieniony czyn  może stanowić wykroczenie skarbowe (Art. 57 § 1 kodeksu karnego – skarbowego). Jednakże w stosunku do osoby, która przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłaciła w całości należny podatek na rachunek właściwego organu, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gregori53

21.4.2010 21:6:57

Re: Podatek niezapłacony w terminie

witam. co mam zrobić jeżeli pracodawca nie odprowadził podatku z połowy moich dochodów? ( połowa szło na konto opodatkowane )a druga połowa do ręki jak się okazało nieopodatkowana.?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 6.11.2018

  Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

  Często, jeśli małżeństwo stara się o pożyczkę lub kredyt, np. bank żąda zaświadczeń, że małżonkowie nie zalegają z podatkami. Jeżeli mają oni wspólność majątkową — (...)

 • 10.4.2012

  Zaliczkowy sposób rozliczania podatku u przedsiębiorców

  Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zasady ustalania tych zaliczek (...)

 • 13.2.2015

  Podatek rolny 2015

  Ile wynosi podatek rolny w 2015 roku? Jak się go oblicza? Co jest opodatkowane? Kto jest płatnikiem podatku rolnego? Jaki jest termin uszczenia podatku?