Darowizna dla męża

Pytanie:

Otrzymałam od mamy darowiznę na swoje konto. W związku z tym złożyłam odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. Następnie część pieniędzy (ponad 10 tys.zł) przelałam na konto męża, wpisując w tytule „lokata terminowa” i z tych pieniędzy automatycznie została założona lokata na męża. Inną część (też ponad 10 tys. zł) przelałam na konto towarzystwa ubezpieczeniowego w celu ubezpieczenia męża. Mamy wspólność majątkową. Czy mogę takie przelewy przekazać do urzędu skarbowego wraz z deklaracją jako darowizna dla męża?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Darowizna od rodzica dokonana na córkę - do jej majątku osobistego może korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że darowizna została dokonana przelewem na rachunek obdarowanej i że darowizna została w terminie 6 miesięcy zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ze zwolnienia nie korzysta darowizna na rzecz zięcia, dlatego w takich sytuacjach praktykuje się darowiznę do majątku osobistego córki.

Niestety później pojawia się kłopot w przypadku zadysponowania pieniędzy przez obdarowaną na rzecz męża. Faktycznie bowiem dokonuje ona darowizny do majątku wspólnego lub nawet do majątku osobistego męża i wówczas również może powstać konieczność rozliczenia podatku od spadków i darowizn. W celu uniknięcia konieczności zapłaty należy zgłosić takie darowizny we właściwym urzędzie skarbowym Należy przy tym mieć na uwadze, iż o ile przelanie kwoty pieniędzy na rachunek bankowy męża co do zasady będzie spełniało przesłanki zwolnienia (pod warunkiem dokonania zgłoszenia), o tyle przelanie pieniędzy bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego już nie, gdyż zgodnie z przepisem (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) przelew powinien być dokonany na rachunek bankowy obdarowanego, a nie osoby trzeciej (w tym przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

wlodek

21.1.2010 15:0:25

Re: Darowizna dla męża

I ten przykład, a w zasadzie pokrętna interpretacja pokazuje jak nielogiczne jest prawo w wykonaniu naszych pożal się boże prawników i ustawodawców.W tym wypadku należy zadać pytanie: czy mąż(żona) to jest pierwsza linia?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: