Darowizna pieniężna od brata

Pytanie:

"Otrzymałam przelewem środki pieniężne (przekraczające kwotę nieopodatkowaną) od brata na zakup mieszkania, które mój bank zaksięgował 3 lipca 2009. Brat posiada wspólny rachunek bankowy z żoną. Nie mają rozdzielności majątkowej. Żona brata wyraziła na to zgodę w formie ustnej. W treści przelewu jako tytuł brat wpisał: przekaz środków. Zgodnie z oświadczeniem ustnym brata otrzymane środki, w całości, mam przyjąć jako darowiznę. Według stanu mojej wiedzy w terminie 1 miesiąca powinnam złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację SD- Z2, abym mogła skorzystać z darowizny wolnej od podatku bez limitu wartości. Czy taką deklarację powinien złożyć mój brat na połowę kwoty z majątku wspólnego (darowanej mu przez żonę) czy wystarczy tylko moja deklaracja?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna pieniężna od brata

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka i rodzeństwo, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia), oraz

2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9.637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W przypadku, jeśli brat daruje pieniądze siostrze, to o ile zostanie to zgłoszone w ciągu 6 miesięcy (a nie jednego miesiąca), a także jest to udokumentowane przelewem, to taka darowizna nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn. Niestety przepis ten nie zwalnia z opodatkowania darowizn dokonanych przez żony rodzeństwa, a więc darowizna od żony brata zasadniczo podlega opodatkowaniu, przy czym jeśli brat nie ma majątku osobistego, a jedynie wspólny z żoną i z tych środków darował pieniądze siostrze, to faktycznie połowa darowizny jest od żony brata, a nie od brata, a więc nie podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być wcześniejsza darowizna żony brata na brata (do jego majątku osobistego), ale po pierwsze powinno to było być dokonane przelewem przed darowizną na rzecz siostry (np. na odrębny rachunek bankowy brata), a po drugie i tak może to powodować wątpliwości organów podatkowych w związku z jedynym celem takiego działania, którym jest uniknięcie zapłaty podatku od spadków i darowizn.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika