Rozłożenie na raty podatku od spadku

Pytanie:

"Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku na raty? Na ile rat może zostać rozłożony taki dług z podatku od spadku w wysokości 60-70 tys. zł?"

Odpowiedź prawnika: Rozłożenie na raty podatku od spadku

W praktyce obserwuje się ostatnio znaczne ograniczenie w udzielaniu ulg podatkowych w postaci czy to umorzenia, czy odroczenia czy rozłożenia na raty zobowiązań i zaległości podatkowych. Z pewnością jest to związane z ogólną sytuacją budżetową, i to nie tylko budżetu państwa, ale też budżetów gminnych. Podatek od skutków i darowizn stanowi właśnie dochód gminy, stąd też opinia prezydenta miasta.

Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy i treści wniosku złożonego przez podatnika, w którym podatnik powinien wykazać interes publiczny lub własny ważny interes w uzyskaniu takiej ulgi podatkowej. Z pewnością też uzyskanie odroczenia tudzież rozłożenia na raty jest łatwiejsze niż uzyskanie umorzenia.

 Jeśli podatnik będzie wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, to powinien wykazać, że jest w stanie spłacać te raty i powinien wnioskować o rozłożenie na tyle rat, żeby ich terminowa spłata była realna. Oczywiście organ podatkowy będzie to analizował i na tej podstawie ustali wysokość rat, a tym samym okres, na jaki spłata zaległości zostanie rozłożona. Przy zobowiązaniu w wysokości 60-70 tys. zł może to być nawet okres kilkuletni.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika