e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie podatkowe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

  Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?

  Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.
 • Ściągnięcie zaległości podatkowych

  Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie (...)

  Ściągnięcie zaległości podatkowych
 • Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

  Podatnik złożył korektę informacji w podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz, gdyż miał źle opodatkowany grunt. Organ podatkowy uznał racje podatnika, wznowił postępowanie podatkowe i odpisał (...)

  Zwrot odsetek i kosztów komorniczych
 • Dowód niezgodny z prawem

  Pytanie jest związane z decyzjami o wymiarze podatku akcyzowego z 2004 roku, a mianowicie doczytałem się w przedmiotowych decyzjach, że zostały one wydane na podstawie pobranych próbek alkoholu etylowego (...)

  Dowód niezgodny z prawem
 • Doręczenie decyzji podatkowej osobie upoważnionej do odbioru pism

  Czy dla skutecznego doręczenia decyzji podatkowej w miejscu pracy adresata, pracownik dokonujący odbioru musi dysponować pisemnym upoważnieniem pracodawcy?

  Doręczenie decyzji podatkowej osobie upoważnionej do odbioru pism
 • Doręczenie decyzji w postępowaniu podatkowym

  Według jakich zasad powinno nastąpić doręczenie decyzji podatkowej

  Doręczenie decyzji w postępowaniu podatkowym
 • Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

  Czy decyzja podatkowa niedoręczona prawidłowo wywołuje skutki dla podatnika?

  Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej
 • Ogólne zasady postępowania podatkowego

  Jakie są ogólne zasady postępowania podatkowego?

  Ogólne zasady postępowania podatkowego
 • Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania

  W sprawie administracyjnej organ wydał negatywne dla mnie postanowienie, które zostało w terminie zaskarżone. Jednak organ I instancji przed przekazaniem sprawy organowi nadrzędnemu wezwał mnie do (...)

  Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania
 • Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podatków

  W jakich przypadkach możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podatków?

  Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podatków
 • Stwierdzenie nieważności decyzji a ponowne rozpoznanie sprawy

  Czy przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest ponowne rozpoznanie sprawy?

  Stwierdzenie nieważności decyzji a ponowne rozpoznanie sprawy
 • Wznowienie postępowania podatkowego

  W jakich przypadkach możliwe jest wznowienie postępowania podatkowego?

  Wznowienie postępowania podatkowego
 • Zmiany danych stowarzyszenia

  Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach (...)

  Zmiany danych stowarzyszenia
 • Cel wznowienia postępowania podatkowego

  W jakim celu wznawiane jest postępowanie, zakończone wydaniem decyzji podatkowej?

  Cel wznowienia postępowania podatkowego
 • Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych

  Otrzymałem tytuły do zapłaty zobowiązań podatkowych za 2003 rok. Chciałbym uzyskać informacje czy możliwe jest przedawnienie tych roszczeń?

  Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych
 • Reguły, którymi winny kierować się organy prowadzące postępowanie podatkowe

  W jaki sposób przepisy Ordynacji podatkowej określają reguły, którymi winny kierować się organy prowadzące postępowanie podatkowe?

  Reguły, którymi winny kierować się organy prowadzące postępowanie podatkowe
 • Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

  Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd (...)

  Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie
 • Płatność podatków za inny podmiot

  Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jedynego wspólnika - spółkę zarejestrowaną w Niemczech. Polska spółka z o.o. nie posiada obecnie środków na opłacanie ZUS oraz podatku (...)

  Płatność podatków za inny podmiot
 • Obowiązki informacyjne organów celnych

  Chciałbym kupić samochód sprowadzony kilka lat temu z USA (jako uszkodzony). Poprosiłem sprzedawcę, żeby pokazał mi zdjęcia pojazdu przed naprawą. Dysponuje tylko kserokopiami zdjęć robionych (...)

  Obowiązki informacyjne organów celnych
 • Zwrot podatku, którego ciężar poniósł konsument

  Czytałem, że producenci energii domagają się od skarbu państwa zwrotu łącznie kilku miliardów złotych z tytułu nieprawidłowo naliczonej akcyzy. Organ odmawia twierdząc, iż prowadziłoby to (...)

  Zwrot podatku, którego ciężar poniósł konsument
 • Tłumaczenie umów

  Firma prowadzi kontrakt za granicą. Wszystkie umowy oraz korespondencja prowadzone są w j. angielskim. Podczas kontroli urzędu skarbowego zażądał on tłumaczenia wszystkich dokumentów na j. polski (...)

  Tłumaczenie umów
 • Ewidencja sprzedaży

  W lipcu 2010 r. miałam kontrolę skarbową w mojej firmie, ze względu iż do 14 maja 2010 r. prowadziłam tylko komis meblowy, nie prowadziłam ewidencji sprzedaży bo nie wiedziałam o tym że trzeba, (...)

  Ewidencja sprzedaży
 • Obrona przed zapłatą nienależnego podatku

  Nie zważając na moje wcześniejsze wyjaśnienia, skierowane do prezesa SR, oparte na uzyskanej od Państwa informacji, Sąd Rejonowy wypełnił i przesłał do mnie i Urzędu Skarbowego PIT-8C. W pozycji (...)

  Obrona przed zapłatą nienależnego podatku
 • Zniszczona dokumentacja

  Robiąc porządek ze starymi dokumentami firmowymi za lata 2000 do 2004, niechcąco zniszczyłem dokumentację za rok 2005. Biorąc pod uwagę, że dokumentację za rok 2005 powinno sie przechowywać do (...)

  Zniszczona dokumentacja
 • Wyłączenie pracownika w postepowaniu podatkowym

  Wniosłem o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście jak przewidziałem, decyzje zostały dwukrotnie utrzymane w mocy. (...)

  Wyłączenie pracownika w postepowaniu podatkowym
 • Organ właściwy do wydania decyzji

  Wniosłem o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście jak przewidziałem, decyzje zostały dwukrotnie utrzymane w mocy. (...)

  Organ właściwy do wydania decyzji
 • Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

  Pierwotna deklaracja VAT-7 - kwota do zwrotu na rachunek. Korekta tej deklaracji – także kwota do zwrotu na rachunek ale mniejsza. W wyniku tego powstaje zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia (...)

  Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu
 • Odtworzenie zniszczonej dokumentacji

  Siostrzenica prowadzi działalność gospodarczą od trzech miesięcy. W tym okresie miały miejsce zakup towarów oraz sprzedaż. Powstał problem ponieważ dokumenty i komputer, w którym prowadzona (...)

  Odtworzenie zniszczonej dokumentacji
 • Nadzór Ministerstwa Finansów

  Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie podatku od nieujawnionych źródeł dochodu. Ze względu na przeoczenie terminu nie zostało wniesione odwołanie do WSA. Obecnie (...)

  Nadzór Ministerstwa Finansów
 • Zeznania strony

  W Państwa newsletterze przeczytałem odpowiedź na pytanie: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-podatkowe/pozostale-20/odpowiedzi/pismo-wyjasniajace.html. Moje pytanie dotyczy drugiej części odpowiedzi, (...)

  Zeznania strony
 • Rozłożenie na raty podatku od spadku

  Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku (...)

  Rozłożenie na raty podatku od spadku
 • Zwrot nadpłaty bez wniosku podatnika

  Urząd skarbowy przesłał kilka dni temu przekazem pewną kwotę, która jak się okazało stanowiła nadpłatę za luty 2005 roku z tytułu podatku PIT-4. Po prostu przez pomyłkę wpłaciłem za dużo (...)

  Zwrot nadpłaty bez wniosku podatnika
 • Moc prawna interpretacji ogólnej MF

  Pytanie związane jest z udzieloną odpowiedzią na pytanie dotyczące \"Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej - pyt. 48080\" jest poniższa informacja. W tym zakresie Minister Finansów wypowiadał (...)

  Moc prawna interpretacji ogólnej MF
 • Podnajem pokoju w użyczonym mieszkaniu

  Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda umowa przy podnajmie pokoju w mieszkaniu, z którego korzystam na zasadzie bezterminowego, bezpłatnego użyczenia od rodziców. Czy i kiedy należy zgłosić (...)

  Podnajem pokoju w użyczonym mieszkaniu
 • Archiwizacja dokumentów dotyczących amortyzacji

  Firma działa od 2001 roku. Ponieważ podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku dochodowego i VAT (czyli w tym przypadku KPiR oraz rejestry VAT) oraz wszystkie (...)

  Archiwizacja dokumentów dotyczących amortyzacji
 • Zeznania pracownika przeciw pracodawcy

  Mój pracownik dostał wezwanie do urzędu skarbowego jako świadek przeciwko mnie tzn. pracodawcy? Czy mój pracownik może odmówić składania zeznań przeciwko pracodawcy?

  Zeznania pracownika przeciw pracodawcy
 • Oświadczenie o stanie majątkowym

  Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika. Pytania zawarte w tym oświadczeniu przygotowane przez urząd (...)

  Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Zawieszenie biegu przedawnienia

  Ordynacja podatkowa przewiduje zawieszenie biegu przedawnienia w pewnych sytuacjach. Czy kontrola podatkowa zawiesza bieg przedawnienia?

  Zawieszenie biegu przedawnienia
 • Kontrola z urzędu skarbowego

  Miałam kontrolę z urzędu skarbowego. Oprócz mebli, które stały na stanie, zrobili zdjęcia próbników materiałów, skór, kartonów, śmieci, zabrali mi wszystkie papiery. Czy mieli prawo robić (...)

  Kontrola z urzędu skarbowego
 • Zasady doręczeń przez Urząd skarbowy

  Kolega rok temu zawiesił działalność gospodarczą i wyjechał za granicę (nie toczyło się wtedy żadne postępowanie). Po niemal roku urząd skarbowy przesłał mu jakieś pismo na stary adres zamieszkania. (...)

  Zasady doręczeń przez Urząd skarbowy

1

2

3

4

5

...

8