Postępowanie podatkowe

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?

Ściągnięcie zaległości podatkowych

Ściągnięcie zaległości podatkowych

Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie (...)

Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

Podatnik złożył korektę informacji w podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz, gdyż miał źle opodatkowany grunt. Organ podatkowy uznał racje podatnika, wznowił postępowanie podatkowe i odpisał (...)

Dowód niezgodny z prawem

Dowód niezgodny z prawem

Pytanie jest związane z decyzjami o wymiarze podatku akcyzowego z 2004 roku, a mianowicie doczytałem się w przedmiotowych decyzjach, że zostały one wydane na podstawie pobranych próbek alkoholu etylowego (...)

Doręczenie decyzji podatkowej osobie upoważnionej do odbioru pism

Doręczenie decyzji podatkowej osobie upoważnionej do odbioru pism

Czy dla skutecznego doręczenia decyzji podatkowej w miejscu pracy adresata, pracownik dokonujący odbioru musi dysponować pisemnym upoważnieniem pracodawcy?

Doręczenie decyzji w postępowaniu podatkowym

Doręczenie decyzji w postępowaniu podatkowym

Według jakich zasad powinno nastąpić doręczenie decyzji podatkowej

Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

Czy decyzja podatkowa niedoręczona prawidłowo wywołuje skutki dla podatnika?

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Jakie są ogólne zasady postępowania podatkowego?

Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania

Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania

W sprawie administracyjnej organ wydał negatywne dla mnie postanowienie, które zostało w terminie zaskarżone. Jednak organ I instancji przed przekazaniem sprawy organowi nadrzędnemu wezwał mnie do (...)

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podatków

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podatków

W jakich przypadkach możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej podatków?

Stwierdzenie nieważności decyzji a ponowne rozpoznanie sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji a ponowne rozpoznanie sprawy

Czy przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest ponowne rozpoznanie sprawy?

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

W jakich przypadkach możliwe jest wznowienie postępowania podatkowego?

Zmiany danych stowarzyszenia

Zmiany danych stowarzyszenia

Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach (...)

Cel wznowienia postępowania podatkowego

Cel wznowienia postępowania podatkowego

W jakim celu wznawiane jest postępowanie, zakończone wydaniem decyzji podatkowej?

Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych

Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych

Otrzymałem tytuły do zapłaty zobowiązań podatkowych za 2003 rok. Chciałbym uzyskać informacje czy możliwe jest przedawnienie tych roszczeń?

Reguły, którymi winny kierować się organy prowadzące postępowanie podatkowe

Reguły, którymi winny kierować się organy prowadzące postępowanie podatkowe

W jaki sposób przepisy Ordynacji podatkowej określają reguły, którymi winny kierować się organy prowadzące postępowanie podatkowe?

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd (...)

Płatność podatków za inny podmiot

Płatność podatków za inny podmiot

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jedynego wspólnika - spółkę zarejestrowaną w Niemczech. Polska spółka z o.o. nie posiada obecnie środków na opłacanie ZUS oraz podatku (...)

Obowiązki informacyjne organów celnych

Obowiązki informacyjne organów celnych

Chciałbym kupić samochód sprowadzony kilka lat temu z USA (jako uszkodzony). Poprosiłem sprzedawcę, żeby pokazał mi zdjęcia pojazdu przed naprawą. Dysponuje tylko kserokopiami zdjęć robionych (...)

Zwrot podatku, którego ciężar poniósł konsument

Zwrot podatku, którego ciężar poniósł konsument

Czytałem, że producenci energii domagają się od skarbu państwa zwrotu łącznie kilku miliardów złotych z tytułu nieprawidłowo naliczonej akcyzy. Organ odmawia twierdząc, iż prowadziłoby to (...)

Tłumaczenie umów

Tłumaczenie umów

Firma prowadzi kontrakt za granicą. Wszystkie umowy oraz korespondencja prowadzone są w j. angielskim. Podczas kontroli urzędu skarbowego zażądał on tłumaczenia wszystkich dokumentów na j. polski (...)

Ewidencja sprzedaży

Ewidencja sprzedaży

W lipcu 2010 r. miałam kontrolę skarbową w mojej firmie, ze względu iż do 14 maja 2010 r. prowadziłam tylko komis meblowy, nie prowadziłam ewidencji sprzedaży bo nie wiedziałam o tym że trzeba, (...)

Obrona przed zapłatą nienależnego podatku

Obrona przed zapłatą nienależnego podatku

Nie zważając na moje wcześniejsze wyjaśnienia, skierowane do prezesa SR, oparte na uzyskanej od Państwa informacji, Sąd Rejonowy wypełnił i przesłał do mnie i Urzędu Skarbowego PIT-8C. W pozycji (...)

Zniszczona dokumentacja

Zniszczona dokumentacja

Robiąc porządek ze starymi dokumentami firmowymi za lata 2000 do 2004, niechcąco zniszczyłem dokumentację za rok 2005. Biorąc pod uwagę, że dokumentację za rok 2005 powinno sie przechowywać do (...)

Wyłączenie pracownika w postepowaniu podatkowym

Wyłączenie pracownika w postepowaniu podatkowym

Wniosłem o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście jak przewidziałem, decyzje zostały dwukrotnie utrzymane w mocy. (...)

Organ właściwy do wydania decyzji

Organ właściwy do wydania decyzji

Wniosłem o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Oczywiście jak przewidziałem, decyzje zostały dwukrotnie utrzymane w mocy. (...)

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Pierwotna deklaracja VAT-7 - kwota do zwrotu na rachunek. Korekta tej deklaracji – także kwota do zwrotu na rachunek ale mniejsza. W wyniku tego powstaje zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia (...)

Odtworzenie zniszczonej dokumentacji

Odtworzenie zniszczonej dokumentacji

Siostrzenica prowadzi działalność gospodarczą od trzech miesięcy. W tym okresie miały miejsce zakup towarów oraz sprzedaż. Powstał problem ponieważ dokumenty i komputer, w którym prowadzona (...)

Nadzór Ministerstwa Finansów

Nadzór Ministerstwa Finansów

Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie podatku od nieujawnionych źródeł dochodu. Ze względu na przeoczenie terminu nie zostało wniesione odwołanie do WSA. Obecnie (...)

Zeznania strony

Zeznania strony

W Państwa newsletterze przeczytałem odpowiedź na pytanie: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-podatkowe/pozostale-20/odpowiedzi/pismo-wyjasniajace.html. Moje pytanie dotyczy drugiej części odpowiedzi, (...)

Rozłożenie na raty podatku od spadku

Rozłożenie na raty podatku od spadku

Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku (...)

Zwrot nadpłaty bez wniosku podatnika

Zwrot nadpłaty bez wniosku podatnika

Urząd skarbowy przesłał kilka dni temu przekazem pewną kwotę, która jak się okazało stanowiła nadpłatę za luty 2005 roku z tytułu podatku PIT-4. Po prostu przez pomyłkę wpłaciłem za dużo (...)

Moc prawna interpretacji ogólnej MF

Moc prawna interpretacji ogólnej MF

Pytanie związane jest z udzieloną odpowiedzią na pytanie dotyczące \"Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej - pyt. 48080\" jest poniższa informacja. W tym zakresie Minister Finansów wypowiadał (...)

Podnajem pokoju w użyczonym mieszkaniu

Podnajem pokoju w użyczonym mieszkaniu

Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda umowa przy podnajmie pokoju w mieszkaniu, z którego korzystam na zasadzie bezterminowego, bezpłatnego użyczenia od rodziców. Czy i kiedy należy zgłosić (...)

Archiwizacja dokumentów dotyczących amortyzacji

Archiwizacja dokumentów dotyczących amortyzacji

Firma działa od 2001 roku. Ponieważ podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku dochodowego i VAT (czyli w tym przypadku KPiR oraz rejestry VAT) oraz wszystkie (...)

Zeznania pracownika przeciw pracodawcy

Zeznania pracownika przeciw pracodawcy

Mój pracownik dostał wezwanie do urzędu skarbowego jako świadek przeciwko mnie tzn. pracodawcy? Czy mój pracownik może odmówić składania zeznań przeciwko pracodawcy?

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Urząd skarbowy wszczął kontrolę mojej osoby i zażądał oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika. Pytania zawarte w tym oświadczeniu przygotowane przez urząd (...)

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia

Ordynacja podatkowa przewiduje zawieszenie biegu przedawnienia w pewnych sytuacjach. Czy kontrola podatkowa zawiesza bieg przedawnienia?

Kontrola z urzędu skarbowego

Kontrola z urzędu skarbowego

Miałam kontrolę z urzędu skarbowego. Oprócz mebli, które stały na stanie, zrobili zdjęcia próbników materiałów, skór, kartonów, śmieci, zabrali mi wszystkie papiery. Czy mieli prawo robić (...)

Zasady doręczeń przez Urząd skarbowy

Zasady doręczeń przez Urząd skarbowy

Kolega rok temu zawiesił działalność gospodarczą i wyjechał za granicę (nie toczyło się wtedy żadne postępowanie). Po niemal roku urząd skarbowy przesłał mu jakieś pismo na stary adres zamieszkania. (...)

Postępowanie o nieudokumentowane dochody

Postępowanie o nieudokumentowane dochody

W bieżącym roku Urząd Skarbowy wszczął przeciwko mnie postępowanie o nieudokumentowane dochody za rok 2007 z uwagi na zakup w tym roku przeze mnie działki budowlanej za gotówkę. Zakup działki (...)

Właściwość urzędu skarbowego

Właściwość urzędu skarbowego

W ciągu miesiąca chciałbym założyć działalność gospodarczą poprzez wpis do ewidencji gospodarczej. Obecnie mieszkam w małej miejscowości i w niej jestem rozliczany przez urząd skarbowy. Gdy (...)

Nadanie NIP-u przez Urząd Skarbowy

Nadanie NIP-u przez Urząd Skarbowy

Jak uzyskać numer NIP przed rozpoczęciem działalności?

Rzeczywisty obrót gospodarczy

Rzeczywisty obrót gospodarczy

Urząd skarbowy zarzuca mi, że nie dokonałem rzeczywistego obrotu gospodarczego. Co to znaczy?

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa

W mojej firmie wszczęto kontrolę podatkową, zgodnie z powiadomieniem miała być to kontrola zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w terminie październik 2008 r. do październik 2009 r. Kontrola (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam (...)

Wypełnienie pozwu o zapłatę

Wypełnienie pozwu o zapłatę

Byłam wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, która jakiś czas temu została rozwiązana. Pozostało zadłużenie podatku VAT wobec urzędu skarbowego. Jeden ze wspólników wpłacił swoją część (...)

Odpowiedzialność żony za długi męża

Odpowiedzialność żony za długi męża

Podczas trwania małżeństwa, w którym była zawarta wspólnota majątkowa, mąż prowadził firmę budowlaną, a żona pracowała. Po kilku latach doszło do sytuacji, gdy mąż nie był w stanie spłacić (...)

Wstrzymanie wykonania decyzji

Wstrzymanie wykonania decyzji

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji ustalającą wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych (...)

Podpisy na deklaracji

Podpisy na deklaracji

Spółka z o.o. złożyła w urzędzie skarbowym deklarację CIT-8 za 2009. Na deklaracji tej widnieje tylko podpis prezesa zarządu /deklaracja była wysyłana mailem, miała wrócić do podpisu przez (...)

1

2

3

4

5

...

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne