e-prawnik.pl Porady prawne

Kwestionowanie podpisu

Pytanie:

Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem urzędu różni się on od innych podpisów prezesa. Prezes rzadko jest w Polsce. Urząd wzywa nas do złożenia podpisu ponownie. Czy urząd skarbowy ma do tego prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kwestionowanie podpisu

29.9.2008

Członkowie zarządu spółki z o.o. powinni podpisywać się zgodnie z wzorem podpisu złożonym do Krajowego Rejestru Sądowego przy powoływaniu danego członka zarządu. Instytucja wzoru podpisu została wprowadzona właśnie w celu możliwości weryfikacji podpisów członków zarządu. Wzór podpisu członka zarządu jest dokumentem jawnym i może być sprawdzony w Sądzie.

Stąd jeśli członek zarządu podpisał się na deklaracji podatkowej w sposób odmienny od wzoru podpisu, organ podatkowy może mieć wątpliwości co do prawidłowości podpisu. Jeżeli deklaracja była podpisana przez członka zarządu, ale posłużył się on podpisem innym niż we wzorze podpisu, zamiast składać deklarację ponownie (zwłaszcza, iż w ten sposób może dojść do jej złożenia po terminie), członek zarządu powinien napisać pismo do organu podatkowego wyjaśniające, iż dana deklaracja była przez niego podpisana. Podpis pod takim pismem powinien być zgodny z wzorem podpisu.

Jeżeli natomiast organ podatkowy ma podejrzenie sfałszowania podpisu na deklaracji (podpisania przez inną nieuprawnioną osobę), powinien zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ