Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

Pytanie:

"Czy decyzja podatkowa niedoręczona prawidłowo wywołuje skutki dla podatnika?"

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje niedoręczenia decyzji podatkowej

Problematyka doręczeń pism urzędowych w ramach toczącego się postępowania podatkowego również została odrębnie uregulowana w Ordynacji podatkowej. Przepisy te mają charakter gwarancyjny oznaczający, że organ podatkowy ma obowiązek przestrzegać ich z urzędu, a strona nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji zaniedbań organu podatkowego lub podmiotu dokonującego doręczeń, np. poczty. Doręczenia mają o tyle doniosłe znaczenie, że jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny "decyzja niedoręczona stronie jest decyzją nieistniejącą, z prawnego punktu widzenia. Aby organ administracji publicznej, który wydał decyzję stał się nią związany, czyli aby decyzja została wprowadzona do obrotu prawnego, decyzję tę musi uprzednio doręczyć stronie. Z tą chwilą decyzja rozpoczyna dopiero swój byt prawny. Decyzja administracyjna jest oświadczeniem woli organu, a przede wszystkim jest aktem zewnętrznym, zatem w przypadku braku doręczenia decyzji mamy do czynienia z tzw. decyzją nieistniejącą (nieaktem). Nie ma w tym zakresie znaczenia prawnego okoliczność, że strona uzyskała informację o treści decyzji, jeżeli nie nastąpiło to drogą oficjalnego doręczenia"1.

1Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2010 r. I FSK 86/2010 LexPolonica nr 2483504


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Leszek 2020-03-30 09:08:13

    W moim przypadku to przepis martwy .Przegrałem we wszystkich instancjach nawet w NSA sprawę gdzie jednym z głównych dowodów była decyzja wydana w sprawie mojego kontrachenta .Urząd Skarbowy decyzją ze stycznia 2017 r naliczył mojemu kontrachentowi kilkaset tysięcy podatku Vat .Decyzja ta została doręczona nieskutecznie poniewarz wręczono ją prezesowi i właścicielowi spółki miesiąc po odwołaniu go ze stanowiska i sprzedarzy spółki .Po trzech latach UKS podczas kontroli w mojej firmie i czynności sprawdzających u kontrachentów zoriętował się że decyzja w sprawie mojego kontrachenta jest nieskuteczna w tej sytuacji Urząd Skarbowy wydał ponowną decyzję dotyczącą tej samej kontroli identycznie brzmiącą tylko z nową datą i doręczył w trybie skutecznym, decyzja ta stała sie ostateczną i została przedstawiona jako dowód w mojej sprawie. Izba skarbowa sądy administracyjne w swoich wyrokach uznały tą decyzje jako dowód .W aktach mojej sprawy organ w protokole kontroli powołuje sie na pierwszą decyzje a w decyzji wynikającej z tej kontroli na drugą decyzje

  • Zenon Kozłowski 2015-11-21 08:25:48

    Jak przymuswo wyegzekwować obowiązki od organu administracyjnyjnego , który niedręczoną deczyję wprowadził do obiegu prawnego , jako prawomocną i przymunsowo egzekucją administracyjną ją zrealiwoał ( egzekucja umorzona )nie usunął skutków niedoreczonej decyzji z urzedu i pomimo wezwania go do ich usunięcia przez ofiare tych skutów. Organ wyjaśnia że sprzedał te skutki aktem notarialnym- nieruchomośc i kieruję mnie do sądu.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika