Rejestracja przesłuchania dyktafonem

Pytanie:

"Dostałem wezwanie na przesłuchanie do Urzędu Skarbowego w sprawie własnej. Czy mogę wystąpić do Naczelnika o zgodę na zapis tego przesłuchania za pomocą dyktafonu (taśma tradycyjna - zapis analogowy)? Czy w ogóle istnieje taka możliwość, aby przesłuchanie było rejestrowane?"

Odpowiedź prawnika: Rejestracja przesłuchania dyktafonem

Zgodnie z art. 172 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. W szczególności sporządza się protokół przesłuchania strony, świadka i biegłego.

Jak stanowi art. 173 i 174 Ordynacji podatkowej, protokół sporządza się tak, aby z jego treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokóle. Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedłożony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.

Przepisy nie przewidują możliwości utrwalania przesłuchania strony lub świadka za pomocą dyktafonu, stąd chociaż oczywiście strona może złożyć wniosek o takie utrwalenie, organ podatkowy może odmówić wskazując na brak podstawy prawnej.

Należy wskazać, iż w pewnych sytuacjach przepisy dopuszczają rejestrowanie przebiegu czynności. Przykładowo art. 290 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika