Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Pytanie:

"Pierwotna deklaracja VAT-7 - kwota do zwrotu na rachunek. Korekta tej deklaracji – także kwota do zwrotu na rachunek ale mniejsza. W wyniku tego powstaje zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu. Korektę złożyłam sama (nie na wezwanie), złożyłam uzasadnienie przyczyn korekty. Korekta jest skuteczna. Nie toczy się żadne postępowania. Czy jeśli spełniam wszystkie warunki mogę uregulować preferencyjne odsetki zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej?"

Odpowiedź prawnika: Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej na równi z zaległością podatkową traktuje się także zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

Zatem jeśli podatnik wykazał w deklaracji VAT-7 kwotę do zwrotu, to zaległość powstała tylko pod warunkiem, że zawyżony zwrot na rzecz podatnika nastąpił przed złożeniem przez niego skutecznej korekty. Jeśli podatnik złożył skutecznie korektę deklaracji przed otrzymaniem zwrotu, to z zaległością podatkową, a także z odsetkami nie mamy do czynienia.

Jeśli zawyżony zwrot VAT nastąpił, a następnie podatnik złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacił w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość podatkową to stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki (art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej).

Podatnik nie miałaby prawa do skorzystania z tej preferencji jeśli korekta deklaracji zostałaby złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej, lub korekta zostałaby dokonana w wyniku czynności sprawdzających.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika