Zaległość podatkowa zbywcy nieruchomości

Pytanie:

"Osoba fizyczna przeniosła własność nieruchomości na wierzyciela w zamian za zwolnienie z długu. Zbywca nie opłacał podatku od nieruchomości przez 2 lata. Czy ten zaległy podatek obciąża nabywcę?"

Odpowiedź prawnika: Zaległość podatkowa zbywcy nieruchomości

Przepisy podatkowe nie przewidują generalnej odpowiedzialności nabywcy nieruchomości za zaległości podatkowe zbywcy (w tym w zakresie podatku od nieruchomości). W określonych jednak sytuacjach nabywca może taką odpowiedzialność ponosić.

Zgodnie bowiem z art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej nabywca m.in. składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł - odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Jeżeli jednak zbywca nie prowadził działalności gospodarczej i zbyta nieruchomość nie stanowiła składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, nabywca nieruchomości nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe zbywcy na podstawie powyższego przepisu.

Drugim przypadkiem, kiedy nabywca nieruchomości mógłby faktycznie odpowiadać za zaległości podatkowe zbywcy, jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości przez jej zbyciem. Jeżeli jednak do dnia zbycia hipoteka taka nie została ustanowiona (lub nie został złożony do księgi wieczystej wniosek o jej ustanowienie), nie będzie ona obciążała zbytej nieruchomości.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika