Prawo podatkowe: Podatek od nieruchomości - Porady prawne

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie budynku z podatku, od nieruchomości (...)

Odsetki za zwłokę.

Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał (...)

Podatnik podatku od nieruchomości.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Podatek od nieruchomości.

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą (...)

Podatek od nieruchomości

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną, której Organizatorem jest samorząd miejski.Na podstawie umowy użyczenia Organizator (Prezydent Miasta Ł.) przekazał nam w użytkowanie obiekt z salą (...)

Powierzchnia użytkowa budynku - podatek od nieruchomości.

Dom wybudowany w 1980 r. w projekcie występują powierzchnie użytkowe , gospodarcze i pomocnicze .W 1980 r. płaciło się podatek tylko od powierzchni użytkowej , natomiast za powierzchnie pomocnicze (...)

Podatek od wynajmowanego budynku

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem Ochotniczej Straży, która zobowiązała (...)

Podatek od gruntu pod domkiem

Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt (...)

Podatek od nieruchomości

Podatnik wybudował nowy budynek mieszkalno-usługowy. W dniu 29 grudnia 2011 r. otrzymał od Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku przed (...)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada Miejska uchwaliła uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w której jeden z zapisów brzmi, że przedsiębiorca ma złożyć oświadczenie że: \"będzie prowadził (...)

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

Odsetki od podatku od nieruchomości

Podatnik od 2007 roku opłaca podatek od nieruchomości. Nie otrzymał decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2010 rok. Natomiast w 2011 roku otrzymał decyzję dot. podatku od nieruchomości za (...)

Zwolnienie podatnika od podatku od nieruchomości

Podatnik-przedsiębiorca złożył w dniu 29.12.2011 r. wniosek o udzielenie mu zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowego budynku usługowego, na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia (...)

Podatek od nieruchomości w kamienicy

Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o udziale w pow. łącznej (...)

Opłata za użytkowanie a podatek od nieruchomości

Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o udziale w pow. łącznej (...)

Zbycie nieruchomości a źródło przychodów

Czy zbycie nieruchomości jest źródłem przychodów?

Podatek od nieruchomości

Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych. Dotychczas dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgłaszała tylko powierzchnię, która (...)

Podatek od nieruchomości

W danym roku obywatel wybudował budynek mieszkalno-usługowy. W następnym roku, w miesiącu lutym, rozpoczęto użytkowanie budynku - część budynku (parter) została zajęta na prowadzenie działalności (...)

Czy sprzedaż domu otrzymanego w spadku podlega opodatkowaniu?

Czy sprzedaż domu otrzymanego w spadku podlega opodatkowaniu?

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłącie podatku?

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłacie podatku?

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości?

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości?

Czy prawo przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Czy prawo przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Czy sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem?

Czy sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem?

Opodatkowanie budynku

Osoba fizyczna złożyła informację w podatku od nieruchomości wykazując do opodatkowania 1219 m2 jako grunty pozostałe. Z aktu notarialnego dot. umowy darowizny wynika, że na tym gruncie znajduje (...)

Podatek od nieruchomości

W 2000 r. uzyskałem decyzję wydaną przez Starostwo Powiatowe na budowę pieczarkarni i adaptacje budynku socjalno produkcyjnego na pieczarkarnie, od tego momentu do teraz urząd gminy naliczał podatek (...)

Warunki zabudowy na działce rolnej

Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej (...)

Podatek od nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez dwie osoby: przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz członka Zarządu zawarła z gminą, reprezentowaną przez wójta, umowę najmu garażu (...)

Opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości

Jak wygląda opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Moment rozpoczęcia opłacania podatku

Podatnik płaci podatek od użytkowanych pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej. W ciągu roku zaczął użytkować rozbudowaną i nadbudowaną część budynku usługowego. Od kiedy powinien (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika