Podatek od nieruchomości

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie budynku z podatku, od nieruchomości (...)

Odsetki za zwłokę.

Odsetki za zwłokę.

Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał (...)

Podatnik podatku od nieruchomości.

Podatnik podatku od nieruchomości.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości.

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną, której Organizatorem jest samorząd miejski.Na podstawie umowy użyczenia Organizator (Prezydent Miasta Ł.) przekazał nam w użytkowanie obiekt z salą (...)

Powierzchnia użytkowa budynku - podatek od nieruchomości.

Powierzchnia użytkowa budynku - podatek od nieruchomości.

Dom wybudowany w 1980 r. w projekcie występują powierzchnie użytkowe , gospodarcze i pomocnicze .W 1980 r. płaciło się podatek tylko od powierzchni użytkowej , natomiast za powierzchnie pomocnicze (...)

Podatek od wynajmowanego budynku

Podatek od wynajmowanego budynku

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem Ochotniczej Straży, która zobowiązała (...)

Podatek od gruntu pod domkiem

Podatek od gruntu pod domkiem

Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatnik wybudował nowy budynek mieszkalno-usługowy. W dniu 29 grudnia 2011 r. otrzymał od Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku przed (...)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada Miejska uchwaliła uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w której jeden z zapisów brzmi, że przedsiębiorca ma złożyć oświadczenie że: \"będzie prowadził (...)

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

Odsetki od podatku od nieruchomości

Odsetki od podatku od nieruchomości

Podatnik od 2007 roku opłaca podatek od nieruchomości. Nie otrzymał decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2010 rok. Natomiast w 2011 roku otrzymał decyzję dot. podatku od nieruchomości za (...)

Zwolnienie podatnika od podatku od nieruchomości

Zwolnienie podatnika od podatku od nieruchomości

Podatnik-przedsiębiorca złożył w dniu 29.12.2011 r. wniosek o udzielenie mu zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowego budynku usługowego, na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia (...)

Podatek od nieruchomości w kamienicy

Podatek od nieruchomości w kamienicy

Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o udziale w pow. łącznej (...)

Opłata za użytkowanie a podatek od nieruchomości

Opłata za użytkowanie a podatek od nieruchomości

Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o udziale w pow. łącznej (...)

Zbycie nieruchomości a źródło przychodów

Zbycie nieruchomości a źródło przychodów

Czy zbycie nieruchomości jest źródłem przychodów?

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych. Dotychczas dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgłaszała tylko powierzchnię, która (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

W danym roku obywatel wybudował budynek mieszkalno-usługowy. W następnym roku, w miesiącu lutym, rozpoczęto użytkowanie budynku - część budynku (parter) została zajęta na prowadzenie działalności (...)

Czy sprzedaż domu otrzymanego w spadku podlega opodatkowaniu?

Czy sprzedaż domu otrzymanego w spadku podlega opodatkowaniu?

Czy sprzedaż domu otrzymanego w spadku podlega opodatkowaniu?

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłącie podatku?

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłącie podatku?

Jakie są konsekwencje zaniżenia wartości sprzedanej nieruchomości przy zapłacie podatku?

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości?

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości?

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości?

Czy prawo przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Czy prawo przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Czy prawo przewiduje możliwość zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Czy sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem?

Czy sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem?

Czy sprzedaż nieruchomości obciążona jest podatkiem?

Opodatkowanie budynku

Opodatkowanie budynku

Osoba fizyczna złożyła informację w podatku od nieruchomości wykazując do opodatkowania 1219 m2 jako grunty pozostałe. Z aktu notarialnego dot. umowy darowizny wynika, że na tym gruncie znajduje (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

W 2000 r. uzyskałem decyzję wydaną przez Starostwo Powiatowe na budowę pieczarkarni i adaptacje budynku socjalno produkcyjnego na pieczarkarnie, od tego momentu do teraz urząd gminy naliczał podatek (...)

Warunki zabudowy na działce rolnej

Warunki zabudowy na działce rolnej

Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez dwie osoby: przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz członka Zarządu zawarła z gminą, reprezentowaną przez wójta, umowę najmu garażu (...)

Opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości

Jak wygląda opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Moment rozpoczęcia opłacania podatku

Moment rozpoczęcia opłacania podatku

Podatnik płaci podatek od użytkowanych pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej. W ciągu roku zaczął użytkować rozbudowaną i nadbudowaną część budynku usługowego. Od kiedy powinien (...)

Podatek od utwardzonego placu

Podatek od utwardzonego placu

Podatnik, właściciel gruntu, który jest przedsiębiorcą, wydzierżawił od Gminy działkę gruntową, która będzie związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wydzierżawiony (...)

Przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości

Przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości

W jakim czasie powstanie przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Sfinansowanie domu konkubenta a umowa przedwstępna przeniesienia własności

Sfinansowanie domu konkubenta a umowa przedwstępna przeniesienia własności

Jestem osobą, która sfinansowała budowę domu na gruncie będącym własnością mojego konkubenta. Czy w takiej sytuacji mogę zawrzeć umowę przedwstępną dotyczącą przeniesienia własności gruntu (...)

Wierzyciel hipoteczny

Wierzyciel hipoteczny

Kupiłem nieruchomość z hipoteką na rzecz Gminy Zgierz (z tytułu zaległego podatku od nieruchomości). Hipotekę spłaciłem, ale Urząd Miasta i Gminy nie przysyła mi zgody na wykreślenia hipoteki (...)

Podatek od współwłasności nieruchomości

Podatek od współwłasności nieruchomości

W toku egzekucji sądowej przejąłem w zeszłym roku na własność 1/2 współwłasności nieruchomości (postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocniło się). Z tego co wiem gmina w 2011 r. (...)

Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Jeszcze raz wyjaśniamy sytuację odnośnie klasyfikacji ogrodzenia. W sprawie zaklasyfikowania ogrodzenia należy sięgnąć do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).Do wyposażenia budynku zalicza (...)

Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Spółdzielnia zleciła wykonanie ogrodzenia siatką gdzie przęsła są trwałe związane z gruntem wokół budynku w którym prowadzi działalność gospodarczą, budynek jest wolnostojący i jest pojedynczym (...)

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy o następującej treści: Ustala (...)

Podatek od nieruchomości od budowli

Podatek od nieruchomości od budowli

Podatnik w celu świadczenia usług reklamowych wykorzystuje środek trwały składający się z konstrukcji nośnej, przyłącza elektrycznego, ekranu diodowego o powierzchni 24,58m2. Konstrukcja jest (...)

Powierzchnia budynku

Powierzchnia budynku

Posiadam dom wybudowany ponad 30 lat temu. Od tego czasu zmianie uległy pojęcia takie jak powierzchnia użytkowa, powierzchnia całkowita, powierzchnia gospodarcza, powierzchnia pomocnicza i komunikacji. (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Obywatel zajął część powierzchni budynku mieszkalnego, którego jest właścicielem, na prowadzenie działalności gospodarczej (6 m2). Czy wykazując do opodatkowania część budynku mieszkalnego, (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jestem właścicielem dużego obiektu tenisowego z dwoma halami pneumatycznymi, całość obciążona jest dużym podatkiem od nieruchomości ponieważ prowadzę go w formie działalności gospodarczej (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Spółdzielnia Inwalidów jest współwłaścicielem gruntu o pow. 1000m2 ( drogi wewnętrznej) w 5306/10000 częściach. Spółdzielnia Inwalidów posiada status zakładu pracy chronionej i jest zwolniona (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatnik nabył na własność nieruchomość lokalową: lokal użytkowy o pow. 40 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 3 m2 oraz udział w nieruchomości wspólnej (budynku i gruncie). (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z nieruchomości, o której mowa (...)

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajmuję mieszkanie osobie, która teraz chciałaby mojej zgody na prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym. Na pytanie dlaczego, uzyskałem następującą odpowiedź od wynajmującego: \"Dla (...)

Przedawnienie podatku od nieruchomości

Przedawnienie podatku od nieruchomości

Od 1998 roku mimo doręczonych decyzji organu podatkowego (Urzędu Gminy), nie był płacony podatek od nieruchomości. Od kiedy liczy się okres przedawnienia zaległych należności, których Urząd (...)

Zaległy podatek od nieruchomości

Zaległy podatek od nieruchomości

Od działki zabudowanej własnej od października 1998 roku do Urzędu Gminy nie był płacony podatek od nieruchomości. Gmina żąda spłaty całego zadłużenia podatku wraz z odsetkami od tej daty. (...)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Kupiłem 4 domki holenderskie, które postawiłem na swojej działce. Domki stoją na kołach, nie są związane z gruntem. W czasie wakacji (lipiec - sierpień) chcę wynajmować je dla letników. Czy (...)

Informacja o podatku od nieruchomości

Informacja o podatku od nieruchomości

Jeśli współwłaścicielami gruntu zgodnie z informacją z rejestru gruntu są trzy osoby fizyczna: współwłaściciel M.K udział: M, współwłaściciel A.P udział: ½, współwłaściciel (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Podatek od Budynku usługowego

13.11.2018 przez: simonnn