Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Pytanie:

Właściciel chciałby wybudować siedlisko na działce rolnej, która ma powierzchnię większą od średniej wielkości gospodarstwa rolnego w danej gminie. Równocześnie właściciel ma możliwość odrolnienia kawałka działki - 5 arów i budowy domu na tym kawałku. Jak będzie wyglądała wysokość podatku od nieruchomości za całą ponad hektarową działkę w obu przypadkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązuje zatem zasada, zgodnie z którą podatkowi od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, chyba że są opodatkowane podatkiem rolnym lub leśnym. Zatem, aby opodatkować dany grunt podatkiem od nieruchomości, trzeba najpierw ustalić, czy nie podlega on opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym. Od początku 2003 r. wszystkie użytki rolne, bez względu na to, czy stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Od każdego użytku rolnego należy opłacać podatek rolny. Do końca 2002 r. tylko grunty gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) nie podlegały podatkowi od nieruchomości. Po wprowadzeniu zmian każdy użytek rolny, bez względu na jego powierzchnię, nie podlega podatkowi od nieruchomości, tylko podatkowi rolnemu.

Zatem, nawet jeśli grunty rolne nie stanowią gospodarstwa rolnego, to są opodatkowane podatkiem rolnym. Znajdujące się na nich budynki obciąża natomiast podatek od nieruchomości. Podatnik zapłaci podatek od nieruchomości od powierzchni budynku mieszkalnego wedle stawki obowiązującej w danej gminie w odniesieniu do budynków mieszkalnych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy zwolnione z podatku od nieruchomości są tylko budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Natomiast jeżeli część działki zostanie odrolniona, to ta odrolniona część działki nie będzie podlegała podatkowi rolnemu, natomiast będzie podlegała podatkowi od nieruchomości, podobnie jak budynek znajdujący się na tej odrolnionej części działki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: