Powierzchnia użytkowa budynku - podatek od nieruchomości.

Pytanie:

"Dom wybudowany w 1980 r. w projekcie występują powierzchnie użytkowe , gospodarcze i pomocnicze .W 1980 r. płaciło się podatek tylko od powierzchni użytkowej , natomiast za powierzchnie pomocnicze i gospodarcze nie płaciło się żadnych podatków /garaż , kotłownia , piwnica i.t.p. /. W nowych budynkach przyjmuje się , że podatek płacony jest od każdej powierzchni budynku pow. 1.4 m wysokości . Czy dla celów podatkowych prawidłowe jest przyjęcie wielkości powierzchni użytkowej z projektu budowlanego pomijając pow. gospodarcze i pomocnicze ? "

Odpowiedź prawnika: Powierzchnia użytkowa budynku - podatek od nieruchomości.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa .

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy powierzchnią użytkową budynku lub jego części – jest  powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dla powierzchnię użytkową dla celów podatkowych należy ustalić poprzez fizyczny pomiar powierzchni po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach . Za kondygnację uważa się również piwnice, sutereny oraz poddasza użytkowe.

Dlatego też należy stwierdzić, że wskazane przez Pana postępowanie jest niezgodne z przepisami ustawy.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika