Podatek od nieruchomości od ogrodzenia

Pytanie:

Jeszcze raz wyjaśniamy sytuację odnośnie klasyfikacji ogrodzenia. W sprawie zaklasyfikowania ogrodzenia należy sięgnąć do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe, oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wchodzą również tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie. Obiekty pomocnicze obsługujące więcej niż jeden budynek należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy zauważyć, że podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi: - dla gruntów - powierzchnia, - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, - dla budowli - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji ( wartość początkowa).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli ogrodzenie miałoby być opodatkowane podatkiem od nieruchomości na zasadzie takiej jak budynek, to w kontekście podstawy opodatkowania powstaje wątpliwość w jaki sposób ustalić jego powierzchnię użytkową. Jest to oczywiście niemożliwe i prowadziłoby do faktycznego wyłączenia ogrodzenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co stoi w sprzeczności z wcześniej cytowanymi przepisami, zgodnie z którymi ogrodzenie to urządzenie budowlane, stanowiące na gruncie podatku od nieruchomości budowlę. Z tego względu nie powinno się interpretować powyższego zagadnienia przez pryzmat podstawy opodatkowania.

W razie wątpliwości - z uwagi na fakt, że podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym pobieranym przez lokalne organy podatkowe i mogą się one różnić w ocenie prawnej opodatkowania ogrodzenia - najlepiej zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o pisemną interpretację. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: