Podatek od nieruchomości przy zmianie właściciela

Pytanie:

"Spółka z o.o. sprzedaje w czerwcu 2008 r. działkę budowlaną. Firma płaci co miesiąc podatek od nieruchomości od tej działki. Od kiedy podatek od nieruchomości powinien zacząć płacić nowy właściciel działki? Czy firma sprzedawca powinna powiadomić urząd gminy, do którego płacony jest podatek, o zmianie właściciela? Jeśli tak, to w jaki sposób?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości przy zmianie właściciela

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Zatem na właścicielu nieruchomości (np. działki budowlanej) ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości. Jak stanowi art. 6 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy, obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. ustała własność w związku ze sprzedażą). Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jak stanowi art. 6 ust. 8 i 9 ustawy, jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Osoby prawne są obowiązane odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości dotychczasowy właściciel jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż (przy czym zapłata podatku za ostatni miesiac, w którym podatnik był właścicielem nieruchomosci powinna nastąpić w terminie do dnia 15 tego miesiąca) oraz skorygować złożone deklaracje (z reguły urzędy gminy wymagają również przedłożenia aktu notarialnego – umowy sprzedaży).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika