Odsetki za zwłokę.

Pytanie:

"Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał został spłacony?"

Odpowiedź prawnika: Odsetki za zwłokę.

Stosownie do treści art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 749 - zwana dalej ord.pod.) odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.

§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
Z treści powyższego przepisu wynika, że w przypadku gdy dokanana przez podanika wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z osetkami za zwłokę - wpłatę należy zaliczyć proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej orz kwoty odsetek w takim stosunku, w jakim, w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości do kwoty odsetek za zwłokę.  Organ podtkowy ma obowiązek rozliczyć dokonaną przez podatnika wpłatę w podanych powyżej proporcjach.
W doktrynie prawa podatkowego prezentowany jest pogąd, że zarówno zobowiązany do zapłacenia zaległości wraz z odsetkami, jak i organ podatkowy nie mogą zmieniać "proporcji" określonych w tym przepisie. W szczególności nie jest możliwe zaliczenie dokonanej przez podatnika wpłaty jedynie na poczet zaległości głównej albo też na poczet odsetek. Nie stoi to na przeszkodzie dokonaniu umorzenia przez organ podatkowy tylko odsetek za zwłokę, z pozostawieniem kwoty zaległości (Leonard Etel w: Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W;Ordynacja podatkowa. Komentarz.; LEX, 2013).

Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • xawerysw 2015-11-18 14:03:59

    Zawsze gdy pojawiają się jakieś wątpliwości związane z podatkami należy jak najszybciej je wyjaśniać żeby później nie okazało się, że ma się poważne problemy z fiskusem. Najlepiej korzystać przy tym z pomocy renomowanych profesjonalistów


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika