Warunki zabudowy na działce rolnej

Pytanie:

Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej nie występował o nią, bo w Urzędzie Miasta poradzono mu (jak twierdzi), żeby się wstrzymał, ponieważ wiąże się to z koniecznością płacenia później wyższych podatków - jak od działki budowlanej, a nie rolnej. Z Państwa wcześniejszych odpowiedzi wywnioskowałem jednak, że wuzetka nie zmienia charakteru gruntu. Czy możliwe jest naliczanie wyższych podatków (lub jakichkolwiek innych opłat) od nieruchomości właścicielowi działki rolnej, który ma warunki zabudowy na budynek mieszkalny czy nawet usługowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy pytanie dotyczy zakresu podatku od nieruchomości / podatku rolnego. Należy przede wszystkim wskazać, iż są to podatki wymierzane przez lokalne organy podatkowe (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) i jak pokazuje praktyka, podejście do wysokości opodatkowania w wielu kwestiach może się różnić pomiędzy poszczególnymi organami podatkowymi, oczywiście w granicach interpretacji przepisów.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zatem można bronić stanowiska, iż - o ile warunki zabudowy nie doprowadzą do zmiany klasyfikacji gruntu w ewidencji - grunt rolny podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, a nie wyższym podatkiem od nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

  Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r.

 • Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

NA SKÓTY