e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek rolny i leśny porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Gospodarstwo rolne.

  Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni (...)

  Gospodarstwo rolne.
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku.

  Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

  Stwierdzenie nadpłaty podatku.
 • Podatek od gruntu pod domkiem

  Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt (...)

  Podatek od gruntu pod domkiem
 • Deklaracja na podatek rolny

  Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ludowym Zespołem Sportowym na nieruchomość sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako grunty rolne IVB oraz pastwiska klasy IV. Biorący do używania zobowiązał (...)

  Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek rolny

  Gmina X jest współwłaścicielem wraz z osobą fizyczną dwóch działek w Gminie Y. Działki te sklasyfikowane są w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunt orny. Czy Gmina X ma obowiązek składać (...)

  Deklaracja na podatek rolny
 • Warunki zabudowy na działce rolnej

  Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej (...)

  Warunki zabudowy na działce rolnej
 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, zarejestrowanej w ewidencji gruntów (...)

  Podatek rolny
 • Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe?

  Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe?

  Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe?
 • Podatek rolny dla rolnika

  Posiadam ziemię rolną 3 ha i jestem na KRUS, a pomimo tego płace podatek zwykły, ponieważ pani w tutejszym urzędzie stwierdziła że cześć ziemi i budynku mieszkalnego mam zapisane notarialnie (...)

  Podatek rolny dla rolnika
 • Ulga podatkowa w podatku rolnym

  Podatnik podatku rolnego zainstalował na budynku mieszkalnym kolektory słoneczne. Czy zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2c jest to urządzenie do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł (...)

  Ulga podatkowa w podatku rolnym
 • Podatek od nieruchomości a podatek rolny

  Wraz ze wspólnikiem prowadzimy działalność gospodarczą (handlowo usługową) w formie spółki jawnej. W tym roku spółka nabyła dwie niezabudowane działki w dwóch różnych gminach z zamiarem (...)

  Podatek od nieruchomości a podatek rolny
 • Podatek rolny

  Właścicielem gospodarstwa rolnego jest osoba prawna - Agencja Nieruchomości Rolnych. Grunty tego gospodarstwa rolnego wraz z budynkami zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobie prawnej, Instytutowi (...)

  Podatek rolny
 • Budynek mieszkalny na gruncie gospodarstwa

  Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wzniesiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. W latach ubiegłych byłem płatnikiem podatku rolnego od nieruchomości złożonych z kilku (...)

  Budynek mieszkalny na gruncie gospodarstwa
 • Podatek rolny

  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione (...)

  Podatek rolny
 • Podatek rolny

  Właściciel nieruchomości rolnej zbył aktem notarialnym (sporządzona została umowa sprzedaży) część swojej nieruchomości, j.n.: udział w wysokości 1/3 części w przedmiotowej nieruchomości (...)

  Podatek rolny
 • Stawka podatku rolnego i od gruntów

  Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce (...)

  Stawka podatku rolnego i od gruntów
 • Podatek od nieruchomości i podatek rolny

  Rolnik wydzierżawił część swojej działki rolnej (sklasyfikowanej jako łąki, pastwiska), niezabudowanej, osobom fizycznym (niektóre z nich prowadzą działalność gospodarczą), które usytuowały (...)

  Podatek od nieruchomości i podatek rolny
 • Podatek rolny

  Z wypisu z rejestru gruntów, który prowadzi starosta, wynika, że działka gruntowa jest oznaczona symbolem W/RIVa. Obie kategorie gruntów to użytki rolne. Działka wchodzi w skład gruntów gospodarstwa (...)

  Podatek rolny
 • Podatki od działki rolnej

  Spółka z o.o. jest właścicielem działki rolnej. Jakie podatki, opłaty musi spółka ponosić z tytułu posiadania tej działki? Komu należy je płacić?

  Podatki od działki rolnej
 • Nadpłata podatku od nieruchomości

  Ewidencja gruntów i budynków Starostwa Powiatowego - na skutek kontroli terenowej - zaktualizowała z urzędu użytki gruntowe, stanowiące własność osoby fizycznej. Działka gruntowa została sklasyfikowana (...)

  Nadpłata podatku od nieruchomości
 • Agroturystyka a dochód z najmu

  Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości (...)

  Agroturystyka a dochód z najmu
 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal prowadzimy działalność (...)

  Podatek rolny a podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

  Podatek rolny - zgłoszenie
 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego Ws (wody stojące). Po złożeniu (...)

  Wody stojące a jeziora
 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu ze sprzedaży choinek z (...)

  Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy
 • Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

  Właściciel chciałby wybudować siedlisko na działce rolnej, która ma powierzchnię większą od średniej wielkości gospodarstwa rolnego w danej gminie. Równocześnie właściciel ma możliwość (...)

  Opodatkowanie siedliska na działce rolnej
 • Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

  Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

  Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu
 • Podatek rolny czy podatek od nieruchomości

  Firma dzierżawi grunt od osoby fizycznej (zwykła umowa), na którym znajduje się wybudowana przez firmę ponad 20 lat temu studnia głębinowa będąca własnością firmy. Firma płaci rolnikowi czynsz (...)

  Podatek rolny czy podatek od nieruchomości
 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

  Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych
 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek płacenia podatku rolnego (...)

  Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu