Budynek mieszkalny na gruncie gospodarstwa

Pytanie:

"Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wzniesiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. W latach ubiegłych byłem płatnikiem podatku rolnego od nieruchomości złożonych z kilku działek, których wielkość po zsumowaniu wynosiła ponad jeden hektar. Obecnie od początku tego roku posiadam jedną działkę o wielkości poniżej hektara na której wzniesiony jest przedmiotowy dom. Zarówno w latach ubiegłych jak i w tym roku otrzymuję z urzędu dzielnicy decyzję płatniczą podatku rolnego, w tej decyzji brak jest jakichkolwiek naliczeń podatkowych za istniejący od kilku lat budynek mieszkalny z garażem. Decyzja płatnicza określa tylko wysokość podatku rolnego od całej nieruchomości gruntowej. Czy jest jakaś różnica w opłatach od nieruchomości, pomiędzy budynkiem mieszkalnym wzniesionym na gruncie rolnym powyżej hektara, a budynkiem na gruncie rolnym o wielkości poniżej hektara? Czy jest w opisanym przypadku obowiązek zgłoszenia budynku jako nieruchomości do organów podatkowych, jeśli tak to z jakimi konsekwencjami można się liczyć za nie dokonanie tej czynności i co należy w obecnej sytuacji zrobić aby rozwiązać ten problem?"

Odpowiedź prawnika: Budynek mieszkalny na gruncie gospodarstwa

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Zatem, jeśli podatnik wybudował budynek mieszkalny był zobowiązany zgłosić to organowi podatkowemu, w celu ewentualnego zaktualizowania wysokościu podatku od nieruchomości. Fakt czy budynek znajduje się na działce większej czy mniejszej niż 1 hektar może mieć takie znaczenie, że w myśl ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Jeśli podatnik zaniechał poinformowania, organ podatkowy teoretycznie może nałożyć grzywnę. W praktyce organy podatkowe poprzestają na naliczeniu prawidłowej wysokości podatku, który trzeba będzie zapłacić. Jeśli podatnik zapłaci w terminie określonym w decyzji, na ogół uniknie nawet zapłaty odsetek od zaległości.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ja 2013-11-17 08:44:18

    Ja pier*ole! 5zł wywalone w błoto. To ma być odpowiedź na pytanie?! Co za naciągacze.. Możecie być pewni że więcej nie skorzystam z waszej "pomocy".


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika