e-prawnik.pl Porady prawne

Stawka podatku rolnego i od gruntów

Pytanie:

Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce kopaliny pospolitej. Poprzedni właściciel ma obowiązek zrekultywowania tego terenu w kierunku rolnym w ciągu 3 lat od momentu sprzedaży tego terenu. Obecnie w ewidencji gruntów teren ten zaklasyfikowany jest po części do K, N i dr. Przedsiębiorca (były właściciel) opłacał do tej pory podatki od gruntów wg najwyższej stawki, tj. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Jaki podatek i wg jakiej stawki będzie opłacał nowy właściciel - bez zmian, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, czy jeśli grunty zostaną zaliczone w całości jako N - nieużytki (pomimo zakwalifikowania jako K i dr w ewidencji gruntów i budynków) podatek rolny stawka 0 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stawka podatku rolnego i od gruntów

Jeśli nabywca nieruchomości nie jest przedsiębiorcą i grunty nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, to nie będą one kwalifikowane dla celów podatku od nieruchomości jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem, jeśli grunt nie jest tak sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, to nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym.

W takiej sytuacji grunty będą podlegały podatkowi od nieruchomości jako grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ