Stawka podatku rolnego i od gruntów

Pytanie:

"Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce kopaliny pospolitej. Poprzedni właściciel ma obowiązek zrekultywowania tego terenu w kierunku rolnym w ciągu 3 lat od momentu sprzedaży tego terenu. Obecnie w ewidencji gruntów teren ten zaklasyfikowany jest po części do K, N i dr. Przedsiębiorca (były właściciel) opłacał do tej pory podatki od gruntów wg najwyższej stawki, tj. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Jaki podatek i wg jakiej stawki będzie opłacał nowy właściciel - bez zmian, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, czy jeśli grunty zostaną zaliczone w całości jako N - nieużytki (pomimo zakwalifikowania jako K i dr w ewidencji gruntów i budynków) podatek rolny stawka 0 zł?"

Odpowiedź prawnika: Stawka podatku rolnego i od gruntów

Jeśli nabywca nieruchomości nie jest przedsiębiorcą i grunty nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, to nie będą one kwalifikowane dla celów podatku od nieruchomości jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem, jeśli grunt nie jest tak sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, to nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym.

W takiej sytuacji grunty będą podlegały podatkowi od nieruchomości jako grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika