Stawka podatku rolnego i od gruntów

Pytanie:

Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce kopaliny pospolitej. Poprzedni właściciel ma obowiązek zrekultywowania tego terenu w kierunku rolnym w ciągu 3 lat od momentu sprzedaży tego terenu. Obecnie w ewidencji gruntów teren ten zaklasyfikowany jest po części do K, N i dr. Przedsiębiorca (były właściciel) opłacał do tej pory podatki od gruntów wg najwyższej stawki, tj. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Jaki podatek i wg jakiej stawki będzie opłacał nowy właściciel - bez zmian, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, czy jeśli grunty zostaną zaliczone w całości jako N - nieużytki (pomimo zakwalifikowania jako K i dr w ewidencji gruntów i budynków) podatek rolny stawka 0 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli nabywca nieruchomości nie jest przedsiębiorcą i grunty nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, to nie będą one kwalifikowane dla celów podatku od nieruchomości jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem, jeśli grunt nie jest tak sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, to nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym.

W takiej sytuacji grunty będą podlegały podatkowi od nieruchomości jako grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: