e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek rolny i leśny

5 Artykułów


6 Informacji


30 Pytań i odpowiedzi


2 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Gospodarstwo rolne.

  "Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni 0,5000 ha podatek uiszcza właściciel, a nie dzierżawca. (...)"

  Gospodarstwo rolne.
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku.

  "Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?"

  Stwierdzenie nadpłaty podatku.
 • Podatek od gruntu pod domkiem

  "Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt podatkiem rolnym czy od nieruchomości?"

  Podatek od gruntu pod domkiem
 • Deklaracja na podatek rolny

  "Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ludowym Zespołem Sportowym na nieruchomość sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako grunty rolne IVB oraz pastwiska klasy IV. Biorący do używania zobowiązał się wykorzystywać przedmiot użyczenia zgodnie (...)"

  Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek rolny

  "Gmina X jest współwłaścicielem wraz z osobą fizyczną dwóch działek w Gminie Y. Działki te sklasyfikowane są w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunt orny. Czy Gmina X ma obowiązek składać deklarację na podatek rolny?"

  Deklaracja na podatek rolny
 • Warunki zabudowy na działce rolnej

  "Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej nie występował o nią, bo w Urzędzie Miasta (...)"

  Warunki zabudowy na działce rolnej