Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Pytanie:

"Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?"

Odpowiedź prawnika: Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku leśnym, obowiązek podatkowy w podatku leśnym obciąża - i to jest regułą - właściciela, posiadacza samoistnego lub użytkownika wieczystego lasu. Przy posiadaniu zależnym lasu (np. na podstawie umowy dzierżawy), za wyjątkiem lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, podatnikiem pozostaje właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty lasu. Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z właściciela na posiadacza zależnego (np. dzierżawcę).Podsumowując, posiadacze zależni (np. dzierżawcy) płacą podatek leśny tylko wówczas, gdy posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; przykładowo, gdy osoba fizyczna wydzierżawi las od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, to obowiązek podatkowy spoczywa na dzierżawcy. W zależności jednak od konkretnej sytuacji nawet w takim przypadku dzierżawcy lasu może przysługiwać zwolnienie od podatku (np. zwolnione od podatku leśnego są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat – art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika