e-prawnik.pl Porady prawne

Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Pytanie:

Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

31.1.2006

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku leśnym, obowiązek podatkowy w podatku leśnym obciąża - i to jest regułą - właściciela, posiadacza samoistnego lub użytkownika wieczystego lasu. Przy posiadaniu zależnym lasu (np. na podstawie umowy dzierżawy), za wyjątkiem lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, podatnikiem pozostaje właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty lasu. Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z właściciela na posiadacza zależnego (np. dzierżawcę).Podsumowując, posiadacze zależni (np. dzierżawcy) płacą podatek leśny tylko wówczas, gdy posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; przykładowo, gdy osoba fizyczna wydzierżawi las od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, to obowiązek podatkowy spoczywa na dzierżawcy. W zależności jednak od konkretnej sytuacji nawet w takim przypadku dzierżawcy lasu może przysługiwać zwolnienie od podatku (np. zwolnione od podatku leśnego są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat - art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ