Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Pytanie:

Jakie obowiązki (dodatkowe podatki, opłaty) ciążyć będą na dzierżawcy 2,5 ha lasu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku leśnym, obowiązek podatkowy w podatku leśnym obciąża - i to jest regułą - właściciela, posiadacza samoistnego lub użytkownika wieczystego lasu. Przy posiadaniu zależnym lasu (np. na podstawie umowy dzierżawy), za wyjątkiem lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, podatnikiem pozostaje właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty lasu. Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z właściciela na posiadacza zależnego (np. dzierżawcę).Podsumowując, posiadacze zależni (np. dzierżawcy) płacą podatek leśny tylko wówczas, gdy posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; przykładowo, gdy osoba fizyczna wydzierżawi las od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, to obowiązek podatkowy spoczywa na dzierżawcy. W zależności jednak od konkretnej sytuacji nawet w takim przypadku dzierżawcy lasu może przysługiwać zwolnienie od podatku (np. zwolnione od podatku leśnego są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat – art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.7.2013

  Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

  Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są właściciel, posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty lasu, a w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu, tj. np. dzierżawca. Podatnicy (...)

 • 10.2.2019

  Kto musi płacić podatek leśny?

  Jeśli jsteś właścicielem lasu, tj. masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las, to musisz zapłacić podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 20.1.2018

  Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

  Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

 • 28.6.2017

  Zmiany w podatkach samorządowych

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności (...)

 • 6.10.2017

  Resort finansów będzie monitorował podatki samorządowe

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat (...)