Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Pytanie:

"Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd wyznaczył komornika sądowego do łącznego prowadzenia egzekucji. Zgodnie z ordynacją podatkową zaległość podatkowa przedawnia się po upływie 5 lat. Zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia i rozpoczyna od nowa. Komornik sądowy po 4 latach prowadzenia egzekucji zastosował nowy środek. Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przez komornika sądowego również przerywa bieg przedawnienia i rozpoczyna od nowa, czy tylko zastosowanie środków przez komornika skarbowego (różne są zdania na ten temat)?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Sprawę powyższą przesądził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. (P 26/10), w którym stwierdził, iż wielokrotna egzekucja podatków, która za każdym razem przerywa pięcioletni bieg terminu przedawnienia zobowiązania, nie narusza ustawy zasadniczej.

Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z ustawą zasadniczą art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Ten obowiązujący od września 2005 roku przepis dopuszcza stosowanie nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych, które za każdym razem przerywają termin przedawnienia zobowiązania podatkowego bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu przedawnienia.

Trybunał podkreślił w uzasadnieniu, że zasadę przedawnienia zobowiązań podatkowych należy rozpatrywać w kontekście konstytucyjnego powszechnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, a także konstytucyjnego władztwa finansowego państwa.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika