e-prawnik.pl Porady prawne

UKS a tajemnica handlowa

Pytanie:

Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia umowy objęte są tajemnicą handlową i nie mogą być ujawniane w jakiejkolwiek postaci osobą trzecim". Właśnie dlatego zastanawia mnie, czy kontrahent nie będzie miał w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do mojej firmy? Czy powinienem udostępniać takie umowy? Albo czy powinno się dostarczyć jakąś jej cześć?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: UKS a tajemnica handlowa

16.4.2008

Kontroli skarbowej (podobnie jak kontroli podatkowej) przysługuje m.in. prawo żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Kontrola ma również prawo zabezpieczania zebranych dowodów. Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem m.in. akt, ksiąg i dokumentów (art. 286 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ustawy o kontroli skarbowej).

Postanowienia umowne między kontrahentami nie wpływają na powyższe uprawnienia kontrolujących, stąd najczęściej umowne klauzule o tajemnicy, oprócz generalnego zastrzeżenia tajemnicy stanowią jeszcze, że nie dotyczy ona przypadków, gdy do ujawnienia tajemnicy zobowiązują przepisy prawa (np. wskazane wyżej przepisy Ordynacji podatkowej).

Jednak, nawet jeśli taka zgoda na ujawnienie tajemnicy nie została w umowie wyrażona, kontrahent nie powinien mieć pretensji i roszczeń, że drugi kontrahent przekazał umowę organom kontroli skarbowej. Był bowiem do tego zobowiązany przepisem prawa. Kontrahent, który ujawnia umowę, powinien jednak pisemnie zwrócić się do urzędników z informacją, że umowa jest objęta tajemnicą handlową i poprosić urzędników o zażądanie jej udostępnienia na piśmie. Podatnik może też zaproponować przekazanie części umowy, ale to już zależy wyłącznie od woli urzędników, czy zażądają całej umowy, czy też zgodzą się na jej część.

Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ