Tłumaczenie umów

Pytanie:

"Firma prowadzi kontrakt za granicą. Wszystkie umowy oraz korespondencja prowadzone są w j. angielskim. Podczas kontroli urzędu skarbowego zażądał on tłumaczenia wszystkich dokumentów na j. polski przez tłumacza przysięgłego. Na dokumentach znajdują się opisy po polsku czego one dotyczą. Dokumentów jest bardzo duża ilość. Czy urząd skarbowy ma prawo żądać tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego?"

Odpowiedź prawnika: Tłumaczenie umów

Zgodnie z art. 287 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, a w szczególności przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Jak wskazuje art. 287 § 2 Ordynacji podatkowej czynności określone w § 1 pkt 2 kontrolowany jest obowiązany wykonać nieodpłatnie.

Zatem kontrolujący w ramach kontroli podatkowej mają prawo żądać przestawienia tłumaczeń na język polski dokumentów (umów) sporządzonych w języku angielskim.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gini 2013-03-22 10:20:30

    Ok. Tylko czy to oznacza obowiązek zlecenia tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego, czy też kontrolowany może przedstawić własne tłumaczenie? Skoro przedsiębiorca podpisał umowę w języku obcym to chyba rozumie jej treść.

  • Jerzy 2013-03-21 19:44:56

    Komedia - niech lepiej zatrudnią kontrolera ze znajomością języka


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika