Tłumaczenie umów

Pytanie:

Firma prowadzi kontrakt za granicą. Wszystkie umowy oraz korespondencja prowadzone są w j. angielskim. Podczas kontroli urzędu skarbowego zażądał on tłumaczenia wszystkich dokumentów na j. polski przez tłumacza przysięgłego. Na dokumentach znajdują się opisy po polsku czego one dotyczą. Dokumentów jest bardzo duża ilość. Czy urząd skarbowy ma prawo żądać tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 287 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, a w szczególności przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Jak wskazuje art. 287 § 2 Ordynacji podatkowej czynności określone w § 1 pkt 2 kontrolowany jest obowiązany wykonać nieodpłatnie.

Zatem kontrolujący w ramach kontroli podatkowej mają prawo żądać przestawienia tłumaczeń na język polski dokumentów (umów) sporządzonych w języku angielskim.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

gini

22.3.2011 10:20:30

Re: Tłumaczenie umów

Ok. Tylko czy to oznacza obowiązek zlecenia tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego, czy też kontrolowany może przedstawić własne tłumaczenie? Skoro przedsiębiorca podpisał umowę w języku obcym to chyba rozumie jej treść.

Jerzy

21.3.2011 19:44:56

Re: Tłumaczenie umów

Komedia - niech lepiej zatrudnią kontrolera ze znajomością języka

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.5.2019

  Jak ubiegać się o uznanie za polskiego obywatela?

  Cudzoziemiec, który spełnia określone warunki, może zostać uznany za polskiego obywatela. Jak to załatwić?

 • 2.6.2019

  Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

  Jeśli ktoś chce dostać polskie obywatelstwo, to powinien przeczytać niniejszy artykuł. Należy w tym celu złożyć wniosek do Prezydenta o nadanie polskiego obywatelstwa.

 • 21.1.2005

  Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

  Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania (...)

 • 9.11.2004

  Ubezpieczenie kredytu

  Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną (...)

 • 27.10.2004

  Jak skutecznie dołączyć regulamin do umowy?

  Przy zawieraniu umów z konsumentami przedsiębiorcy często posługują się „regulaminami świadczenia usług”, gotowymi „formularzami kontraktowymi”, ogólnymi warunkami umów, (...)