Umorzenie podatku od spadku

Pytanie:

Przeprowadziłam sprawę spadkową po zmarłej mamie; zgon nastąpił przed rokiem 2007 r. i otrzymałam decyzję, w której mam naliczony podatek w wysokości 44.000 zł. Ja natomiast jestem osoba samotną, ciężko chora, z II grupą inwalidzką, nie pracuję, żyję z emerytury w kwocie 902 zł miesięcznie, korzystam z zapomóg z MOP. Nie liczyłam się z tak dużą kwotą podatku i nie mam pieniędzy na zapłatę tej kwoty. Czy związku z powyższym opisem mojej sytuacji finansowej mogę liczyć na umorzenie całkowite lub częściowe tego podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Podatnik zatem może złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn, jednakże musi wykazać ważny interes podatnika lub interes publiczny. Oczywiście podatnik może powoływać się na zły stan zdrowia i małe dochody, jednakże praktyka pokazuje, iż w przypadku podatku od spadków i darowizn organy niechętnie umarzają podatek. Wysoki podatek oznacza bowiem na ogół, że spadkobierca otrzymał duży spadek, a więc ma majątek, który przynajmniej teoretycznie można w całości lub w części spieniężyć i zapłacić podatek.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego (a takim jest podatek od spadków i darowizn, będący dochodem gminy, a nie skarbu państwa), naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Na postanowienie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulg (w tym umorzeń) nie przysługuje zażalenie.

W tej sytuacji można – w przypadku odmowy umorzenia zaległości podatkowej – podatnik powinien wnosić o jej rozłożenie spłaty na raty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: