Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pytanie:

W wyniku postanowienia sądu spadkobiercą całego majątku po Panu Z. została jego niepełnoletnia córka, w imieniu której działa jej matka (rodzice dziewczynki nie byli małżeństwem). Matka dziewczynki zwróciła się do urzedu gminy o umorzenie zaległości podatkowej, którą zmarły nie regulował od 2002 r. (zmarł w 2007 r.). Jak prawidłowo powinien wyglądać ten stan od strony korespondencji z urzędu, czy w wyniku złożonego wniosku przez matkę, urzad powinien najpierw pismem zawiadomić o wszczęciu postępowania w tej sprawie, a następnie je umorzyć, wydając najpierw decyzję o wysokości zaległości dzieląc ją na dwa okresy: sprzed i po śmierci byłego właściciela majątku, czy też bez wszczęcia postępowania je umorzyć, czy może wszcząć a następnie zawiesić postępowania do czasu wyliczenia zaległości? Czy decyzja w sprawie umorzenia podatku, wydana na wniosek podatnika, wymaga zawiadomienia na piśmie stron postępowania, czy też wszczęciem jest sam wniosek podatnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 165 Ordynacji podatkowej postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie.

Zatem jeśli wszczęcie postępowania następuje na wniosek podatnika organ podatkowy co do zasady nie musi wydawać postanowienia o wszczęciu postępowania.

W przypadku jeśli o umorzenie zaległości podatkowej wnioskuje spadkobierca organ podatkowy nie wydaje również decyzji w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej. Z mocy bowiem przepisów spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej).

Zaległość spadkodawcy jest  tylko do momentu śmierci. Później - o ile podatek nie był płacony - jest to zaległość osobista spadkobiercy. Zakres ewentualnego umorzenia zależy od tego czy spadkobierca wnioskował tylko o umorzenie zaległości do czasu śmierci spadkodawcy, czy też łącznie z zaległościami powstałymi poźniej.

Zatem po otrzymaniu od spadkobiercy wniosku o umorzenie zaległości podatkowej organ przeprowadzi postępowanie i podejmie stosowną decyzję w zakresie, w którym wnioskuje podatnik (spadkobierca).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: