e-prawnik.pl Porady prawne

Zaokrąglanie kwoty podatku

Pytanie:

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaokrąglanie kwoty podatku

11.10.2006

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jak stanowi natomiast z art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej, zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Podsumowując, kwoty podatku dochodowego, w tym zryczałtowanego podatku dochodowego podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych na opisanych wyżej zasadach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ