Darowizna w walucie obcej

Pytanie:

"Ojciec mieszkający w Polsce chce przekazać córce darowiznę w walucie obcej. Ostatnia darowizna pieniężna (PLN) była w styczniu 2004 r. Jak wyliczyć podatek od darowizny w obcej walucie? W jakim przypadku umowa darowizny powinna być złożona w urzędzie skarbowym?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna w walucie obcej

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (np. pieniędzy) przez m.in. zstępnych (przykładowo dziecko), jeżeli:

  1. zgłoszą (na druku SD-Z2) nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9.637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

O ile zostaną spełnione powyższe warunki (zgłoszenie darowizny oraz udzielenie jej przelewem lub przekazem pocztowym), darowizna pieniędzy przez ojca córce jest zwolniona z podatku od darowizny, a więc nie trzeba uiszczać tego podatku. W tym sensie nie ma znaczenia kwota darowizny, gdyż i tak nie będzie się ustalało podstawy opodatkowania. W przypadku darowizny pieniężnej w obcej walucie dla celów podatkowych należy przyjąć kwotę pieniężną przeliczoną na PLN wg wartości średniego kursu NBP w dniu przelewu pieniędzy (tak: postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 27 kwietnia 2006 r., sygn. PM436-2/KP/06).

Warto przeczytać: Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika