Darowizna pieniężna matki na syna

Pytanie:

"Jestem studentem 3-go roku i nigdy nie pracowałem. Na przestrzeni około 3 lat moja mama przekazała mi na moje konto maklerskie około 40.000 zł, żebym spróbował to zainwestować. Przekazywanie środków odbywało się w nieregularnych odstępach czasu w kwotach rzędu 1.000-5.000 zł. Oprócz tego mama przekazywała mi około 1.000 zł miesięcznie na życie i część z tych pieniędzy (około 10.000 zł) także odłożyłem na konto maklerskie. Czy przekazane pieniądze traktuje się jako darowiznę, od której należy zapłacić podatek lub poinformować urząd skarbowy?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna pieniężna matki na syna

Środki przekazywane przez matkę synowi na pokrycie kosztów utrzymania na studiach nie powinny być traktowane jako darowizna, gdyż konieczność łożenia na utrzymanie dziecka wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Natomiast przekazywanie środków na inne cele - np. inwestycyjne - będzie już traktowane jako darowizna i tak też powinno być opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Generalnie w przypadku matki i syna wolne od podatku są darowizny do kwoty 9.637 zł, przy czym kwota obejmuje w sumie wszystkie darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Jeśli w okresie 5 lat matka darowała synowi kwotę przekraczającą powyżej wskazaną, generalnie powstał obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn; należało więc złożyć w terminie miesiąca we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe i zapłacić podatek. Od początku 2007 r. obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, zaś do końca 2006 r. obowiązek podatkowy ciążył solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

W przypadku darowizn dokonanych od 1 stycznia 2007 r. istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku darowizn matki na rzecz syna, jeżeli zgłoszono nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowano - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Warto przeczytać również: Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika