Darowizna pieniężna matki na syna

Pytanie:

Jestem studentem 3-go roku i nigdy nie pracowałem. Na przestrzeni około 3 lat moja mama przekazała mi na moje konto maklerskie około 40.000 zł, żebym spróbował to zainwestować. Przekazywanie środków odbywało się w nieregularnych odstępach czasu w kwotach rzędu 1.000-5.000 zł. Oprócz tego mama przekazywała mi około 1.000 zł miesięcznie na życie i część z tych pieniędzy (około 10.000 zł) także odłożyłem na konto maklerskie. Czy przekazane pieniądze traktuje się jako darowiznę, od której należy zapłacić podatek lub poinformować urząd skarbowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Środki przekazywane przez matkę synowi na pokrycie kosztów utrzymania na studiach nie powinny być traktowane jako darowizna, gdyż konieczność łożenia na utrzymanie dziecka wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Natomiast przekazywanie środków na inne cele - np. inwestycyjne - będzie już traktowane jako darowizna i tak też powinno być opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Generalnie w przypadku matki i syna wolne od podatku są darowizny do kwoty 9.637 zł, przy czym kwota obejmuje w sumie wszystkie darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Jeśli w okresie 5 lat matka darowała synowi kwotę przekraczającą powyżej wskazaną, generalnie powstał obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn; należało więc złożyć w terminie miesiąca we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe i zapłacić podatek. Od początku 2007 r. obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, zaś do końca 2006 r. obowiązek podatkowy ciążył solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

W przypadku darowizn dokonanych od 1 stycznia 2007 r. istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku darowizn matki na rzecz syna, jeżeli zgłoszono nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowano - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Warto przeczytać również: Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: