licencja na transport miedzynarodowy

Pytanie:

Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam prawo jazdy kategorii CE. Od niedawna dostałem propozycje na wykonywanie usług samochodami ciężarowym na terenie Unii Europejskiej. Czy ja mogę wykonywać taką działalność nie posiadając żadnej licencji transportowej oczywiście używając samochodów innych przedsiębiorców, którzy posiadają wszystkie potrzebne licencje na transport?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: licencja na transport miedzynarodowy

W świetle przedstawionego stanu faktycznego, zgodnie z treścią art. 3 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym, przepisów ustawy o transporcie drogowym nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy. W związku z tym, dopóki działalność ograniczała się do usług transportowych samochodami o masie całkowitej do 3,5 tony, nie było potrzeby ubiegania się o specjalne licencje. Jednakże w sytuacji gdy zaistniała potrzeba rozszerzenia działalności na samochody ciężarowe przepisy wyżej wymienionej ustawy jak najbardziej mają zastosowanie i do wykonywania transportu drogowego, zgodnie z art. 5 rzeczonej ustawy koniecznym jest uzyskanie licencji.

Porady prawne

Licencja na międzynarodowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy RP, jak również do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonych - art. 12 ust. 2 w zw. z ust. 2a.

Podsumowując, nie można wykonywać usług transportowych samochodami ciężarowymi bez odpowiednich licencji. Dotyczy to zarówno wykonywania przewozu w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne