nakaz rozbiórki

Pytanie:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał mojemu ojcu w 2001r. nakaz rozbiórki budynku. Budynek dotychczas nie został rozebrany. W 2010r. ojciec dokonał na moją rzecz darowizny nieruchomości, na której stoi ww. budynek.Czy wraz z darowizną nieruchomości przeszedł na mnie obowiązek wynikający z nakazu rozbiórki wydanego mojemu ojcu w 2001r. (proszę o wskazanie przepisu) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: nakaz rozbiórki

Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Otrzymawszy darowiznę, z mocy prawa wstąpił Pan w miejsce ojca. Nakaz rozbiórki jest obowiązkiem o charakterze nieosobistym, wynika z faktu władztwa nad określoną rzeczą. Przeniesienie własności nieruchomości spowodowało, że to Pan, jako nowy właściciel nieruchomości, zobowiązany został do ponoszenia ciężarów związanych z własnością tej nieruchomości, w tym wynikających z decyzji nakazu rozbiórki.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

    Niezastosowanie się do nakazu rozbiórki niesie za sobą konsekwencje zarówno w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Dalsze niepodporządkowanie się nakazom doprowadzić zaś może nawet do postępowania sądowego. Czego może dotyczyć nakaz rozbiórki? Sprawy (...)

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to (...)

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. nakazał M. B. rozebrać wybudowany bez pozwolenia budowlanego obiekt budowlany. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż dla terenu działki w obrębie W. nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast poprzedni plan ogólnego (...)

Szybka legalizacja samowoli

Szybka legalizacja samowoli

 tym, czy inwestycja jest samowolą, czy też można ją zalegalizować, nadzór budowlany musi orzekać szybko i zdecydowanie W sprawie rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowanie trwa już czwarty rok (sygn. II OSK 996/07). Błędy nadzoru budowlanego niezauważone przez (...)

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Za samowolę budowlaną tyle samo płaci zarówno ten, kto nielegalnie postawił supermarket, jak i ten, kto wybudował mały sklep Roman Jasiński prowadzi niewielki sklep - hurtownię zoologiczną w Czosnowie koło Warszawy. Kilka lat temu postanowił go rozbudować. Zrobił to bez pozwolenia na budowę, (...)

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

    Niezastosowanie się do nakazu rozbiórki niesie za sobą konsekwencje zarówno w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Dalsze niepodporządkowanie się nakazom doprowadzić zaś może nawet do postępowania sądowego. Czego może dotyczyć nakaz rozbiórki? Sprawy (...)

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to (...)

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. nakazał M. B. rozebrać wybudowany bez pozwolenia budowlanego obiekt budowlany. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż dla terenu działki w obrębie W. nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast poprzedni plan ogólnego (...)

Szybka legalizacja samowoli

Szybka legalizacja samowoli

 tym, czy inwestycja jest samowolą, czy też można ją zalegalizować, nadzór budowlany musi orzekać szybko i zdecydowanie W sprawie rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowanie trwa już czwarty rok (sygn. II OSK 996/07). Błędy nadzoru budowlanego niezauważone przez (...)

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Za samowolę budowlaną tyle samo płaci zarówno ten, kto nielegalnie postawił supermarket, jak i ten, kto wybudował mały sklep Roman Jasiński prowadzi niewielki sklep - hurtownię zoologiczną w Czosnowie koło Warszawy. Kilka lat temu postanowił go rozbudować. Zrobił to bez pozwolenia na budowę, (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

Wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), to można wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Postępowanie (...)

Następca prawny odpowiada za zanieczyszczenie środowiska

Następca prawny odpowiada za zanieczyszczenie środowiska

Orlen musi usunąć zanieczyszczenia na stacjach paliw, które przejął po Centrali Produktów Naftowych (CPN). Jako jej prawny następca ponosi odpowiedzialność za przejęte grunty i spowodowane szkody w środowisku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając 11 skarg kasacyjnych na wyroki (...)

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Dowiedz się, gdzie szukać dokumentacji osobową i płacową ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych, a także spółek prawa cywilnego lub handlowego. Gdzie znaleźć dokumentację osobową i płacową ze zlikwidowanych (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

W obrót gospodarczy wpisany jest element ryzyka. Ryzykiem tym jest między innymi niepewność związana z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czynności prawnych, począwszy od umowy pożyczki, sprzedaży i wielu innych umów wzajemnych. Niewypłacalność (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza (...)

Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

Artykuł 525 Kodeksu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że zabezpieczenie rzeczowe jest skuteczne wobec wszystkich - uznał Sąd Najwyższy. Uchwała SN W dniu 28 marca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 90/18, (...)

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania

W dniu 28 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18. Uchwała Sądu Najwyższego Uchwała SN brzmi: W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

Wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), to można wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Postępowanie (...)

Następca prawny odpowiada za zanieczyszczenie środowiska

Następca prawny odpowiada za zanieczyszczenie środowiska

Orlen musi usunąć zanieczyszczenia na stacjach paliw, które przejął po Centrali Produktów Naftowych (CPN). Jako jej prawny następca ponosi odpowiedzialność za przejęte grunty i spowodowane szkody w środowisku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając 11 skarg kasacyjnych na wyroki (...)

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Dowiedz się, gdzie szukać dokumentacji osobową i płacową ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych, a także spółek prawa cywilnego lub handlowego. Gdzie znaleźć dokumentację osobową i płacową ze zlikwidowanych (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

W obrót gospodarczy wpisany jest element ryzyka. Ryzykiem tym jest między innymi niepewność związana z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czynności prawnych, począwszy od umowy pożyczki, sprzedaży i wielu innych umów wzajemnych. Niewypłacalność (...)

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Służebność od A do Z, czyli jak rozwiązać spór z sąsiadem

Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność jest jednym z rzeczowych praw ograniczonych. Istota służebności, polega na prawnej legalizacji dokonywania pewnych działań, bądź też stanowi uzasadnienie żądania niepodejmowania określonych czynności przez inne osoby. Służebność zawsze ogranicza (...)

Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

Artykuł 525 Kodeksu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że zabezpieczenie rzeczowe jest skuteczne wobec wszystkich - uznał Sąd Najwyższy. Uchwała SN W dniu 28 marca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 90/18, (...)

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania

W dniu 28 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18. Uchwała Sądu Najwyższego Uchwała SN brzmi: W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny po śmierci kredytobiorcy

Bankowy tytuł egzekucyjny po śmierci kredytobiorcy

Zmarły dłużnik banku zawarł z bankiem umowę kredytową i przed śmiercią kredytu nie spłacił. Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny (b.t.e.), w którym wymienił zmarłego kredytobiorcę jako dłużnika i wnosił o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia obowiązku (...)

Następca prawny naruszającego reguły konkurencji odpowie za niego

Następca prawny naruszającego reguły konkurencji odpowie za niego

Wszystkie aspekty działalności w zakresie produkcji i sprzedaży w sektorze tytoniowym do 1999 r. były powierzone autonomicznej administracji ds. monopoli państwowych (AAMS). Następnie działalność ta została przekazana innemu organowi publicznemu pod nazwą Ente tabacchi italiani (ETI), który (...)

Kiedy konieczny jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

Kiedy konieczny jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu Pozbawienie byłych właścicieli lub ich spadkobierców możliwości dochodzenia zwrotu nieruchomości, która stała się zbędna do realizacji celu publicznego, w przypadkach, gdy nieruchomość ta została zbyta na rzecz Skarbu Państwa (...)

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Operator wyszukiwarki musi cenzurować linki dla Europejczyków

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-507/17 - Google LLC, następca prawny Google Inc., przeciwko Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Uznał w nim, że operator wyszukiwarki internetowej nie jest zobowiązany do usunięcia (...)

Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP

Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP

Nowelizacja przepisów ma na celu umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z Polską Agencją Prasową S.A. Co przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2018 (...)

Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej. Pozwala jednak bezpieczniej rozliczyć należności wobec fiskusa gdyż daje ochronę i to zarówno w zakresie finansowym, jak też i odpowiedzialności karnej skarbowej. Kiedy przepisy prawa wydają się podatnikowi niejasne, gdy ma wątpliwości (...)

ZUS zwróci nadpłacone składki

ZUS zwróci nadpłacone składki

Do 8 maja 2009 r. ubezpieczeni mogą składać w ZUS wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części sfinansowanej przez ubezpieczonych), wpłaconych od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. Dotyczy to wyłącznie tych osób, których płatnik składek (...)

ZUS zwróci nienależnie opłacone składki

ZUS zwróci nienależnie opłacone składki

Do 8 maja 2009 r. ubezpieczeni mogą składać w ZUS wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części sfinansowanej przez ubezpieczonych), wpłaconych od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. Dotyczy to wyłącznie tych osób, których płatnik składek (...)

Wręczenie Certyfikatów Dewelopera i nagród Pracodawca Roku 2007 podczas gali z okazji Dnia Budowlanych

Wręczenie Certyfikatów Dewelopera i nagród Pracodawca Roku 2007 podczas gali z okazji Dnia Budowlanych

Z okazji Dnia Budowlanych - wszystkim Państwu związanym z branżą budowlaną - składam życzenia satysfakcji z projektów realizowanych w pracy zawodowej. W sposób szczególny pragnę pogratulować firmom, które po raz pierwszy otrzymały Certyfikat Dewelopera oraz tym, (...)

Zasiedzenie służebności przesyłu możliwe, ale z ograniczeniami

Zasiedzenie służebności przesyłu możliwe, ale z ograniczeniami

Do posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności przesyłu na państwowym gruncie nie można zaliczyć okresu, w którym przedsiębiorstwo państwowe korzystało z tej służebności na rzecz Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 czerwca 2009 r. potwierdził, że taka sytuacja (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

W jakim czasie należy wykonać nakaz rozbiórki? Decyzja nie określa terminu jej wykonania tylko podaje termin odwołania się od niej. Decyzja powinna zostać wykonana jeżeli stanie się ostateczna (...)

Nakaz rozbiórki

Nakaz rozbiórki

Nadzór budowlany wydał mi nakaz rozbiórki zrujnowanego budynku z lat 30-tych posadowionego na mojej działce. Znalazłem nabywcę, który chciałby zakupić tę nieruchomość mimo prawomocnego nakazu (...)

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Jakie są praktyczne konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia na budowę na własnej posesji (działce budowlanej). Dowiedziałem się, że w przypadku kontroli inspektora nadzoru budowlanego (...)

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

W 1988 roku po zmianie dachu w budynku, którego byliśmy współwłaścicielami wraz z mamą, zaadoptowaliśmy strych na mieszkanie. W 1989 po powstaniu nowej powierzchni mieszkalnej zgłosiliśmy ją (...)

Sposób na uniknięcie rozbiórki

Sposób na uniknięcie rozbiórki

Wystąpiłem o warunki i decyzję i dostałem decyzję na postawienie garażu na swoim terenie. Nie dopełniłem jednak formalności związanych z uzyskaniem zgody na postawienie go i nie mam projektu. (...)

Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego

Ile czasu musi stać płot wybudowany bez zezwolenia, aby nie kazano dokonać rozbiórki na koszt właściciela? Z tego co słyszałam, to prawo budowlane wskazywało 10 lat, a teraz zmieniono na 30 lat. (...)

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Staramy się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to budynek parterowy. Obecnie ZGM wynajmuje znajdujące się w nim mieszkania 4 rodzinom. Starostwo przedstawiło nam operat szacunkowy, z którego (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego zobowiązał mnie do dostarczenia dokumentacji wymaganej do legalizacji samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinienem dostarczyć tę dokumentację w określonym (...)

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie (...)

Wpis domu do księgi wieczystej

Wpis domu do księgi wieczystej

Jesteśmy w trakcie zakupu domu, który nie jest wpisany do księgi wieczystej. Działka, na której dom ten został zbudowany, jest to działka leśna. W wypisie z rejestru gruntów znajdują się dwa (...)

Budowa na działce wspólnej z bratem

Budowa na działce wspólnej z bratem

Wraz z bratem jesteśmy współwłaścicielami działki o powierzchni 840 m2, na której stoi dom (mieszka w nim mój brat). Na tej samej działce chcę wybudować drugi mały dom (100 m2), który będzie (...)

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał mi rozbiórkę budynku gospodarczego. Nakaz został wydany w formie decyzji z nadanym w tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, a ponadto (...)

Najem a konieczność rozbiórki budynku

Najem a konieczność rozbiórki budynku

Nabyłem kamienicę od osoby prywatnej wraz z lokatorami. Budynek ten był kiedyś własnością gminy i był zasiedlony przez władze miejskie. Obecny stan techniczny jest krytyczny i wymaga przeprowadzenia (...)

Błędne usytuowanie budynku

Błędne usytuowanie budynku

W październiku 2007 rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego. Budowę zleciliśmy najbardziej renomowanej firmie w naszej nowej miejscowości (na podstawie umowy ustnej). Wszystko szło wspaniale (...)

FORUM PRAWNE

Nakaz rozbiórki !!!

Nakaz rozbiórki !!! witam w 1994 roku postawiłem altanę w miejscowości nadmorskiej o wielkości ok. 40 m2 z tarasem.Jak kupowałem grunt w 1994 roku to były to planie oznaczone były jako łąki. (...)

jak cofnąć nakaz rozbiórki?

jak cofnąć nakaz rozbiórki? jak cofnąć nakaz rozbiórki?

kto wydaje nakaz rozbiórki budynku?

kto wydaje nakaz rozbiórki budynku? kto wydaje nakaz rozbiórki budynku?

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli Dzień dobry. Podejrzewam, że nie otrzymam pozwolenia na prace budowlane nawet na zgłoszenie ponieważ w księdze wieczystej (...)

NAKAZ ROZBIÓRKI BUDYNKU

NAKAZ ROZBIÓRKI BUDYNKU Proszę o pomoc ,nie wiem co mam robić. Urząd Miasta każe mi rozbierać budynek, przekroczyłem nieprzekraczlną linię zabudowy o 30cm nie z własnej winy .Sprawa jest strasznire (...)

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID Dień dobry. Mam następujący problem: dotyczy samowoli budowlanej na działce leśnej, w postaci domku letniskowego. W 2015 roku został wydany (...)

ROZBIÓRKA KOTŁOWNI W OKRESIE ZIMOWYM

ROZBIÓRKA KOTŁOWNI W OKRESIE ZIMOWYM itam Serdecznie i jednocześnie proszę o radę. Właśnie dostałam wraz z mężem darowiznę domku jednorodzinnego parterowego we współwłasności lokatorskiej (...)

Rozbiórka przyległego budynku

Rozbiórka przyległego budynku Witam Nasza kamienica (wspólnota tbs + 3 właścicieli) sąsiaduje z zabytkowym budynkiem, który w wyniku pożaru kwalifikuje się do rozbiórki.Budynki znajdują się (...)

Samowola budowlana sąsiada na mojej działce!!!

Samowola budowlana sąsiada na mojej działce!!! Witam, Bardzo proszę o poradę w nastepującej sprawie: Nabyłam ostatnio w drodze darowizny dom po moich dziadkach, który zamierzam rozbudować... Problem (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

Kontrola budowy po prawomocnym jej zakończeniu

Kontrola budowy po prawomocnym jej zakończeniu Niezbędnie jest mi potrzebna odpowiedż na pytanie: czy PINB może kontrolować budowę w kilka lat po jej prawomocnym zakończeniu.Konkretnie PINB prowadzi (...)

Porady prawne