Oddział a przedstawicielstwo banku

Pytanie:

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oddział a przedstawicielstwo banku

Z przedstawionego pytania, wynika iż chodzi Pani/u o oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych.

Zgodnie z art. 39 ustawy prawo bankowe, utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, jak również utworzenie oddziału banku krajowego za granicą wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. Oddział banku zagranicznego działa na podstawie regulaminu nadanego przez bank zagraniczny.

Na podstawie art. 40a w/w ustawy, oddział banku zagranicznego jest obowiązany:

  1. używać firmy banku zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz z przetłumaczonym na język polski określeniem formy prawnej banku oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
  2. prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim, zgodnie z przepisami obowiązującymi banki krajowe.
  3. działać zgodnie z zatwierdzonym regulaminem,
  4. przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące jego działalności w siedzibie oddziału.

Do oddziałów banków zagranicznych, działających na terenie Rzeczypospolitej, stosuje się przepisy prawa polskiego.

Oprócz oddziałów, na podstawie art. 42 w/w ustawy, banki zagraniczne i instytucje kredytowe mogą otwierać w Polsce swoje przedstawicielstwa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego banku lub instytucji kredytowej. Zakres działania przedstawicielstwa banku zagranicznego i instytucji kredytowej może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji banku zagranicznego lub instytucji kredytowej w zakresie ustalonym w zezwoleniu.

Jak więc wynika z powyższego oddział banku ma takie same uprawnienia jak bank zagraniczny, jednakże uprawnienia te muszą być dokładnie sprecyzowana w regulaminie oddziału bankowego nadanego przez bank zagraniczny. Z kolei zakres działalności przedstawicielstwo banku zagranicznego ogranicza sie jedynie do reklamy i promocji banku zagranicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Polisolokaty

15.9.2020 przez: sprytnyzurek

jakie konto wybrać ?

24.2.2018 przez: lolita2

Prosze o szybka pimoc. Bardzo pulne

12.3.2017 przez: paulina.penkala